Понеделник, 22 Април 2024

На 26 януари ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024

На 26 януари ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024
Публикация   16:40     18 Ян, 2024 /     akcent.bg   /     366

Проектът на бюджет за 2024 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Русе

 На 26 януари (петък) от 17:30 часа в зала „Св. Георги“ в сградата на местната администрация ще се състои публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Русе за 2024 година.

   Община Русе кани местната общност да вземе активно участие в обсъждането.

   Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане:

- в деловодството на Общината;

- по електронна поща на e-mail: mayor@ruse-bg.eu.

   За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет - Русе.

   Проектът на бюджет за 2024 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Русе.

Пълния текст на поканата ще откриете тук.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha