Понеделник, 22 Април 2024

В Община Русе представиха резултатите от проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

В Община Русе представиха резултатите от проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух
Публикация   19:50     19 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     376

Общата инвестиция на проекта е на стойност 46 771 464,30 лв. с продължителност 50 месеца.

В Заседателна зала на Община Русе днес се проведе заключителната пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", финансиран от Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., част от дейностите по осигуряване на публичност и комуникация по Проекта, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

   На събитието присъстваха заместник-кметът Димитър Недев, изпълнителният директор на „Общински Транспорт Русе" ЕАД Александър Георгиев, както и екипът за управление на проекта. Представени бяха изпълнените дейности, постигнатите резултати и индикатори.

   Община Русе изпълнява проекта от 22.10.2019 г. в партньорство с "Общински Транспорт Русе". Основната му цел е опазване на околната среда и намаляване на ФПЧ 10 чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на общината. В рамките на проекта са закупени и доставени 20 електрически автобуса и 15 тролейбуса, 20 станции за зареждане в тролейбусното депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи. Доставчик на возилата е чешката марка СОР-Либхави, а изпълнител е „Биофрог ЦЗ" ЕООД.

   Замяната на 15 тролейбуси, произведени в периода 1982-1984 г., ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт и ще намали в значителна степен нивата на фини прахови частици в атмосферата. По този начин проектът допринася за постигане на Специфична цел 1 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx" по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух" на ОПОС 2014-2020 г.

   Общата инвестиция на проекта е на стойност 46 771 464,30 лв. с продължителност 50 месеца. Финансовият принос на Община Русе е в размер на 137 032 лв. Финансиращ орган е Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

 

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha