Вторник, 18 Юни 2024

Детска млечна кухня ще предлага и ваучери за нуждаещите се семейства

Детска млечна кухня ще предлага и ваучери за нуждаещите се семейства
Публикация   05 Дек, 2023   /     akcent.bg   /     373

От началото на декември стартира предоставянето на храна

   Община Русе e партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализиране дейностите по европроект „Детска кухня“. Основната му цел е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

   От началото на декември стартира предоставянето на храна, приготвена от Детска млечна кухня - Русе, което включва тристепенно меню за обяд /супа, основно ястие и десерт/, предназначено за деца от 10 месеца до 3 г. по предварително одобрен списък от Дирекция „Социално подпомагане“ - Русе и осигурени ваучери.

           Децата се идентифицират по следните показатели:

- правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на Закона за закрила на детето и правилника за неговото прилагане;

- семейства, с които работят отделите "Закрила на детето";

- за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

   Идентифицирането на нуждаещите се лица за подпомагане по проект „Детска кухня“ на територията на община Русе се извършва от длъжностните лица от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, като след попълване на карта за участие, родителите/законните представители на децата посещават детската кухня за издаване на абонаментна карта.

   Ваучерите за храна се издават от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, за броя работни дни за съответния месец и се предоставят по служебен път на детската кухня.

   При получаването на храната в съответния раздавателен пункт на Детска млечна кухня родителят/законният представител на детето полага собственоръчен подпис върху ваучера за съответната дата, с което удостоверява получаването на подкрепата за деня.

   Подробна информация за включване в проект „Детска кухня“, родителите могат да получат в районните социални служби, на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, които са разкрити във всеки квартал на община Русе, както и от директора на Детска млечна кухня - Русе.

    Проектът BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ се реализира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Срокът за изпълнение на дейностите по подписаното партньорско споразумение е до 30 ноември 2025 г.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha