Четвъртък, 22 Февруари 2024

Избраха зам.-председатели на Общинския съвет в Русе, трима ще са

Избраха зам.-председатели на Общинския съвет в Русе, трима ще са
Публикация   13:26     05 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     250

   Общинските съветници Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“ бяха избрани за зам.-председатели на Общински съвет - Русе на провелото се днес заседание. Увеличаването на броя им стана по предложение на председателя на ОбС акад. Христо Белоев и след проведени консултации с ръководителите на групи в новоизбрания общински съвет.

   На сесията беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе. Мотивите за измененията се заключават в необходимостта от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и за постигане на по-голяма степен на прозрачност.

   По време на обсъжданията беше предложено времето за изказване на кмета на Община Русе или на посочен от него представител на общинска администрация, както и на кметовете на кметства и на кметските наместници, да бъде ограничено в рамките на 5 минути. След кратки дебати предложението не срещна нужната подкрепа и не бе прието.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha