Сряда, 28 Февруари 2024

Печалбата на банките стигна рекордните 3 млрд. лв.

Печалбата на банките стигна рекордните 3 млрд. лв.
Публикация   17:19     02 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     392

Основна заслуга за завидната печалба на банките има силното нарастване на приходите от лихви

    Печалбата на банковата система стигна рекордните 3 млрд. лв. към края на октомври.  Ръстът е с впечатлителните 75%  спрямо октомври 2022 г., което също е рекордно нарастване.

   От данните на БНБ става видно, че основна заслуга за завидната печалба на банките има силното нарастване на приходите от лихви - за десетте месеца на годината нетният приход от лихви в банковата система е 4 млрд. лв. В сравнение с миналата година сумата е скочила с 1.4 млрд. лв.

   Не само кредитният бум обаче е причина за добрия финансов резултат на банковата система. В България търговските банки все още държат на нулеви нива на лихвите по спестяванията на гражданите и фирмите. Това е валидно за четирите най-големи банки в страната и ако статистиката на БНБ все пак отчита леко отлепяне от нулата на средната лихва по депозитите, това се дължи на няколко от малките финансови институции, които по този начин опитват да привлекат нови клиенти.

   В същото време растат и приходите от такси и комисиони, които в последните години банките една през друга постоянно повишават. Нетният приход от такси и комисиони за десетте месеца на годината е 1.235 млрд. лв., което е с около 100 млн. повече от миналата година.

   Брутните кредити и аванси в края на октомври достигат 108.8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лв. (0.7%), отчита БНБ. Увеличават се кредитите за домакинства с 525 млн. лв. и на фирмите - с 245 млн. лв.

   Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140.1 млрд. лв., като през месеца е отчeтен спад в размер на 1.2 млрд. лв. (0.9%) Този спад се дължи на спад на депозитите на кредитни институции, на други финансови предприятия и на държавния сектор. Увеличават се депозитите на домакинства с 571 млн. лв. и на фирмите с 22 млн. лв., 0.05%.

   От данните на БНБ е видно, че намаляват разходите за провизиране на евентуални лоши кредити - в края на октомври 2023 г. те възлизат на 302 млн. лв. при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още