Понеделник, 22 Април 2024

Фирми и сдружения ще имат достъп до 8.6 млн. лв за промоция на вина в чужбина

Фирми и сдружения ще имат достъп до 8.6 млн. лв за промоция на вина в чужбина
Публикация   08:21     21 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     433

За финансовата 2024 г. бизнесът ще може да разчита на 686 хил. лв европейско финансиране и малко над 412 хил. лв- национално

   Българският бизнес ще може да се възползва от финансиране от над 8.57 млн. лв за популяризиране на вина в държавите от ЕС и в трети страни до 2026 г. Това става ясно от заповед на земеделския министър Кирил Вътев, с която са посочени годишните бюджети по схемите за подпомагане " Информиране в държавите-членки" и "Популяризиране в трети държави" от стратегическия план за развитие на земеделието.

   Документът е подписан на 13 ноември, а фонд "Земеделие" съобщи, че предстои и първият прием на проекти, който ще се извършва през системата за електронни услуги на институцията. Той ще се проведе в рамките на две седмици- от 1 до 15 декември.

   Двете схеми за популяризиране на вино имат заложени различни възможности.

   По интервенцията "Информиране в държавите-членки" се финансират кампании на неправителствени организации и организации на винопроизводителите, целящи да информират потребителите за отговорната консумация на вино и рисковете, свързани с консумацията на алкохол. Другият тип проекти, които могат да бъдат подавани, са свързани с популяризиране на вината със защитени наименования и политиката за качество на ЕС. Допустими за финансиране са информационни кампании в медиите, участия в изложения, панаири, фестивали, организиране на различни събития и дегустации.

   Сега от заповедта на агроминистъра става ясно, че през финансовата 2024 г. бизнесът ще може да разчита на 760 хил. лв европейско финансиране и близо 456 хил. лв- национално. През 2025 г. и 2026 г. сумите ще бъдат съответно 978 хил. лв от ЕС и 587 хил. лв от държавния бюджет.

   Самите програми за информиране в държавите-членки могат да бъдат с продължителност от една, две или три години като по схемата за популяризиране на отговорната консумация на вино могат да бъдат получени максимум 50% от допустимите разходи на проекта като европейско подпомагане и 30% като национално подпомагане. По другата възможност- за популяризиране на качеството на вина със защитени наименования, се покриват единствено 50% от разходите чрез европейско финансиране.

   В схемата е заложена и максимална сума на финансиране. Един проект може да получи не повече от 500 хил. лв, ако информационната кампания е за период от 1 година. Сумата нараства до 750 хил. лв- ако е две години и до 1 млн. лв, ако е за три години.

 

По другата схема за подпомагане- "Популяризиране на вина в трети държави" се финансират проекти за представяне на вина във външни за ЕС страни, включително биологично произведени или такива със защитени наименования. И в този случай кампаниите могат да бъдат с продължителност една, две или три години и могат да включват реклама в медии, участия в изложения, организиране на събития и дегустации. Финансират се още пазарни проучвания.

   За финансовата 2024 г. бизнесът ще може да разчита на 686 хил. лв европейско финансиране и малко над 412 хил. лв- национално. За 2025 и 2026 г. сумите нарастват- за "Информиране в държавите-членки" са предвидени по близо 978 хил. лв от ЕС и по 586 хил. лв от националния бюджет, е заложено в заповедта на земеделския министър.

   Различното при тази интервенция е, че освен неправителствени организации и организации на производители, за финансиране могат да кандидатстват и отделни търговски дружества. Субсидията за един проект е 50% от европейския фонд за гарантиране на земеделието, ако проектът предвижда видимост на търговски марки или популяризиране на вина, които нямат защитени наименования. В останалите случаи към 50% подпомагане от ЕС се добавя и 30% от националния бюджет.

   Финансирането също расте стъпаловидно в зависимост от продължителността на рекламната кампания. Един проект, който е със срок 1 година, ще може да получи максимум 250 хил. лв, ако кандидатът е фирма и до 750 хил. лв, когато е сдружение. За двугодишни проекти сумата нараства съответно на максимум 500 хил. лв и 1 млн. лв, а при тригодишни- на 750 хил. лв и 1.25 млн. лв, е посочено в изискванията.

   Лозаро-винарският сектор ще има достъп до близо 99 млн. европодпомагане до 2027 г. Освен схемите за популяризиране на вина, са предвидени и възможности за инвестиции в лозарски стопанства и винени предприятия, както и получаване на подпомагане за застраховане. Нова възможност в настоящия програмен период е заложената схема за инвестиции в екологични съоръжения във винарския сектор, включваща възможности за закупуване на оборудване за ВЕИ, изграждане на пречиствателни съоръжения и др.

   В стратегическия план е заложена и схема за насърчаване на винения туризъм, чиито правила обаче не са разписани на този етап. Причината е, че за такова финансиране биха могли да кандидатстват междубраншови организации в лозаро-винарския сектор, но такива към този момент не съществуват.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha