Браншовите организации от селскостопанския сектор, които заплашваха с протести по време на местния вот, заради неизплатени субсидии, отново отправят искания към Министерството на земеделието.

   В своя позиция те се обявяват срещу унищожаването на млечното животновъдство и оранжерийното производство. Според браншовиците, министерството не е изпълнило предишните им искания. Затова предупреждават, че ще предприемат нови действия.

   По данни на организациите, фермерите получават с 30% по-малко подпомагане в сравнение с периода до 2023 г., а преработката на мляко за изминалите четири месеца е спаднала с 13 000 тона.