В сметките за втора пенсия има средно по 6141 лв.

В сметките за втора пенсия има средно по 6141 лв.
Публикация   20 Ноемв, 2023   /     akcent.bg   /     409

Фондовете прибавиха 293 млн. лв. към парите ни за втора пенсия

   Нетните активи на универсалните фондове най-после успяват да надскочат брутните постъпления от осигурителни вноски, т.е. инвестирането на средствата е дало положителен резултат. Към септември в универсалните фондове има 18,5 млрд. лв. - с 1,963 млрд. повече спрямо декември 2022 г. За деветте месеца на годината брутните постъпления в тях от осигурителни вноски са 1,67 млрд. лв. Допълнителното увеличение от инвестиции е близо 293 млн. лв. В тази сметка не влизат плащанията, които фондовете правят на наследници, прехвърлените суми в държавното обществено осигуряване и др.

   Средно в активните партиди (в които е направена поне една вноска за последните 12 месеца) има 6141,33 лв. Увеличението спрямо декември е с 514,35 лв. В същото време средно едно осигурено лице е внесло 783,36 лв. за деветте месеца на годината, т.е. тук отново имаме изоставане на партидата от внесените суми. Средните стойности обаче трудно показват реалната ситуация, тъй като натрупването в партидата зависи от много фактори - в данните например има хора, които за пръв път започват работа; хора с непостоянна заетост и т.н.

Нетните активи на универсалните пенсионни фондове отчитат ръст от 18,32% спрямо деветмесечието на 2022 г. Увеличението при брутните постъпления от осигуровки за същия период е 16,02 на сто.

                  18 449 души получават пари от втория стълб

   18 449 българи вече получават плащания от втория стълб. За тях е необходимо само навършване на редовата възраст за пенсиониране - 62 години за жените и 64 г. и 6 месеца за мъжете. Хората с пенсия са 2174, мнозинството - 16 275 души, получават разсрочени плащания. Както е известно, в първите кохорти пенсионери на реформата малцина имат достатъчно натрупвания за получаване на пожизнена пенсия. Това е така, защото при тях периодът на осигуряване е наполовина на обичайния - около 20 г., а се смята, че за пълни права човек трябва да има 40 години осигуряване.

   През деветмесечието на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 3,120 млн. лв. за пенсии, 47,855 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 186 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2023 г. е 227,13 лв., а средният размер на разсроченото плащане - 407,02 лв. В сравнение с деветмесечието на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 16,62 лв., или със 7,90 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 65,48 лв., или с 19,17 на сто.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha