Понеделник, 4 Декември 2023

Прессъобщение по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

Прессъобщение по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“
Публикация   06:40     16 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     326

Официално бе открит третият завършен строителен обект в рамките на проекта

       Официално бе открит третият завършен строителен обект в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

   На 15-ти ноември 2023 г. в Младежки парк – Русе се проведе официална церемония по откриването на успешно завършения строителен обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I − Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, който е част от проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

   Официални гости на церемонията бяха областният управител на област Русе Данаил Ковачев и главният секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе Пламен Спасов.

   По време на церемонията беше представена информация за същността и обхвата на строителния обект. От ВиК – Русе посочиха, че след изготвяне на хидравличен модел на мрежата са набелязани критични за канализацията участъци от канализационните колектори, които не могат в достатъчна степен да осигурят успешното събиране и отвеждане на отпадъчните води към Градската пречиствателна станция. За да се облекчи и подобри проводимостта на мрежата, в рамките на обекта е извършено разширяване на набелязаните участъци на колекторите, както и изграждане на задържателен резервоар с обем от над 2700 куб. метра под бул. „Христо Ботев“, който ще подобри отводняването в тази зона при обилни валежи. Общата дължина на канализацията в обхвата на обекта е около 2 км. В рамките на строителните дейности са положени и водопроводи, като тяхната приблизителна обща дължина е 3,5 км.

   Управителят на „ВиК“ ООД – Русе инж. Илиан Милев посочи, че независимо от сравнително малката финансова стойност, този лот се  характеризира с едни от най-тежките подобекти за реализация и решава проблеми на Русе от десетки години, с които би трябвало отводняването да бъде решено, а местата на преливане на канализацията да се сведат до минимум. 

   Инж. Деян Инджов, управител на „ИСА 2000“ ЕООД и представител на ДЗЗД „Вик Русе 2020“, което е изпълнител на договора за инженеринг за този строителен обект, отбеляза, че изпълнението на дейностите е отнело близо 2 години. Според него направеното включва най-важните артерии по отношение отпадъчните и питейните води. Той счита, че най-значимото съоръжение, което е било изградено, е резервоарът под бул. „Христо Ботев“.

   Според  Ковачев, когато нови съоръжения влизат в експлоатация и изграждането им е било в срок и не е било обвързано със значими превишавания на бюджета, винаги е добра новина. Той изрази надежда, че завършекът на посочените дейности ще е добър пример и за други инфраструктурни обекти в региона.

   Пламен Спасов отбеляза, че насочеността на проекта е преди всичко към гражданите на град Русе и затова всички трябва да са благодарни на хората, които успешно го реализират, тъй като това е бил един от първите подобни проекти в България с толкова големи мащаби. „Независимо от разкопаните улици, праха и обърканото движение, трябва да се замислим какво ново дава на града този проект“, каза още  Спасов.

Тържествен  водосвет с пожелания построеното да служи дълго на русенци и за здраве на всички, които са били ангажирани със съоръженията, отслужи отец Илиян от Русенската света митрополия.

                                          

   Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още