Новите тролейбуси на „Общински транспорт Русе“ вече се ползват от русенци

Новите тролейбуси на „Общински транспорт Русе“ вече се ползват от русенци
Публикация   16 Ноемв, 2023   /     akcent.bg   /     507

Следващите четири ще бъдат доставени до края на седмицата

   Първите 3 тролейбуса, които само преди дни бяха доставени от Чехия, вече са въведени в експлоатация и се ползват от русенци. Доставката на останалите продължава, като всяка седмица ще бъдат доставяни по 4 превозни средства.

   Линиите, които те ще обслужват, ще се ротират, като от „Общински транспорт Русе“ припомнят, че продължава набирането на нови шофьори, с по-високи възнаграждения и социални придобивки.

   В момента тече инсталирането на система за видеонаблюдение и броене на пътници в четвъртото от новодоставените превозни средства. Планира се такава да бъде въведена масово, като целта е повишаване на безопасността, както и предотвратяване на злоупотреби с превозни документи.

   Новите тролейбуси са с капацитет от 90 места, 35 от които седящи, като е предвидено и място за хора с увреждания. Оборудвани са с рампа за инвалидни колички, която ще може да бъде използвана и от родители с малки деца.

   С новите 15 тролейбуса общинският автопарк ще разполага вече с 96 превозни средства, като за 4 години техният брой се е увеличил почти тройно. От 1 ноември общинското дружество обслужва 9 от 17-те частни линии. Продължава постепенното му подсилване и превръщане в единствен превозвач в града.

   Дейностите се извършват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Чрез извеждането от употреба на 20 дизелови автобуса и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени значително количество фини прахови частици /ФЧП/.

   Замяната на 15 тролейбуса, произведени между 1982 и 1984 г, с нови, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проектът ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha