Сряда, 21 Февруари 2024

До 50 години населението на България ще се стопи под 5 млн. души

До 50 години населението на България ще се стопи под 5 млн. души
Публикация   06:02     15 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     312

Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25.5%, а коефициентът на възрастова зависимост - 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години

   До 2075 г. населението на страната ни ще намалее до 4 972 хил., или под 5 милиона при реалистичен сценарий. Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25.5%, а коефициентът на възрастова зависимост - 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се  падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години.

   Това съобщиха от Националния статистически институт на база прогноза, разработена до 2090 г. за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

   Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha