Сряда, 21 Февруари 2024

Русенският университет празнува своята 78- ма годишнина

Русенският университет празнува своята  78- ма годишнина
Публикация   06:24     13 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     269

Открит бе и нов научноизследователски комплекс

   Днес Русенският университет „Ангел Кънчев“ отбелязва седемдесет и осмата си годишнина с откриване на поредния голям инвестиционен проект – Научноизследователски комплекс. Това е знак за съхранена традиция и за ярко присъствие в националното и международно академично пространство.

   Тържественият ден започна с поднасяне на венци пред паметника на патрона на Русенския университет Ангел Кънчев. Непосредствено след това бе открита традиционната годишна експозиция на „Печатни и електронни издания на преподавателите на Русенския университет“ във фоайето на Ректората. Изложбата на печатни и електронни издания за 2023 г. представя общо 146 издания, разпределени в 10 категории, както следва: 9 монографии; 4 книги, от които 1 художествена литература; 1 студия; 10 учебника; 8 ръководства и учебни пособия; 29 дисертации и автореферати; 2 броя дипломни работи; 39 научни публикации, 13 от които с импакт фактор; 7 броя научни трудове от конференции; 9 тома Научни трудове на Русенския университет; 5 издания на Русенския университет; 2 броя студентско творчество; 6 броя от в. „Студентска искра” и 15 броя рекламни материали. Връчени бяха награди в 10 категории, като Монографии и книги, учебници, ръководства и учебни пособия, дисертации и автореферати, издания на Русенски университет „Ангел Кънчев“, научни публикации, художествена литература, рекламни материали и др.

   Гости на празника на Русенския университет  бяха  зам. -министърът на образованието и науката - проф. д.ф.н. Генка Петрова,  г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе, г-н Данаил Ковачев – областен управител на област Русе, г-н Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет Русе,  заместник-кметовете на Община Русе –  г-н Енчо Енчев и г-н Димитър Недев; г-н Иван Белчев – депутат в 49-то Народно събрание от 19 МИР - Русе. Своите приветствия отправиха проф. Петрова, г-н Пенчо Милков и  г-н Ковачев.

   Празникът беше открит от ректора на Русенския университет – акад. Христо Белоев, който отправи своите благопожелания към всички присъстващи, а водещ на тържеството беше проф. д-р Пламен Кангалов – заместник-ректор по учебната работа. „Ако мога с една дума да обобщя мислите и чувствата, които ни вълнуват в този ден, бих избрал думата ГОРДОСТ. Всички ние имаме с какво да се гордеем, когато изричаме името на Русенския университет.“, каза ректорът на университета – акад. Христо Белоев.

   Сред поводите за гордост беше откриването на Научноизследователския комплекс, който бе изграден за една година. Строителните работи са на стойност над 6 млн. лв., а оборудването на лабораториите в него се извършва по различни проекти, най-големият от които е на стойност 12 млн. лв. От тях 4 млн. ще бъдат инвестирани в развитието на научно-кадровия потенциал на Русенския университет, а останалите средства ще бъдат използвани за обогатяване на оборудването.

   Гостите на празника с интерес разгледаха лабораториите на комплекса. Ръководството на университета изказа своята увереност,  че заедно  с Центъра за Върхови постижения, открит наскоро, този комплекс ще се превърне в дом на науката и иновациите за талантливи учени и иноватори, дом на творчеството и идеите, наредили Русенския университет сред 10-те изследователски университети в България.

   На тържественото събрание след церемонията по откриването ректорът, академик Христо Белоев произнесе академично слово, в което очерта основните линии на развитие на Русенската Алма матер.

   Грамоти и книги - луксозни издания на БАН получиха пенсионирани преподаватели със значим принос към научно изследователската и образователната дейност на университета.

   Церемонията по връчване на дипломи на придобилите научни степени и академични длъжности през изминалата година също бе част от празника на Русенския университет.  На нея бяха връчени 33 дипломи за научна степен “Доктор”, една - за научна степен “Доктор на науките”, 5 - за академична длъжност “Доцент” и 4 - за академична длъжност“Професор”.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha