Сряда, 21 Февруари 2024

Евро 7: Евродепутатите подкрепят нови правила за намаляване на емисиите от замърсители

Евро 7: Евродепутатите подкрепят нови правила за намаляване на емисиите от замърсители
Публикация   06:36     11 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     748

Евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата на ЕС за нови правила за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт

    Парламентът прие преговорната си позиция относно преразглеждането на правилата на ЕС за одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, по отношение на техните емисии и надзор на пазара (по-известно като Евро 7) с 329 гласа „за“, 230 „против“ и 41 „въздържал се“. Новият регламент ще актуализира настоящите гранични стойности за емисиите на отработили газове (като азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и амоняк) и ще въведе нови мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки и за увеличаване на издръжливостта на батерията.

   Евродепутатите са съгласни с предложените от Комисията нива за емисиите на замърсители от леките автомобили и предлагат допълнително разпределение на емисиите в три категории за леки търговски превозни средства въз основа на теглото им. Те също така предлагат по-строги гранични стойности на емисиите на отработили газове, измерени в лабораторни условия и в реални условия на шофиране за автобусите и тежкотоварните превозни средства. Парламентът също така иска да приведе в съответствие методологиите на ЕС за изчисляване и граничните стойности за емисиите на спирачни частици и степента на износване на гумите с международните стандарти, които понастоящем се разработват от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha