Сряда, 21 Февруари 2024

МОСВ осигури обществен достъп до преработения доклад за оценка на въздействието на инсинератора в Гюргево

МОСВ осигури обществен достъп до преработения доклад за оценка на въздействието на инсинератора в Гюргево
Публикация   09:19     02 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     520

До 24 ноември русенци могат да изразят мнението си относно изграждането на съоръжението за медицински отпадъци, а Община Русе отново ще заяви своето отрицателно становище

   Инвеститорът за изграждането на инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево е актуализирал и преработил своя доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) в съответствие с коментарите от българска страна. Това става ясно от писмо, изпратено от екоминистъра Юлиан Попов до Община Русе и РИОСВ – Русе за изразяване на становище.

   Участието на местното население в процедурата по ОВОС е важно и общинската администрация призовава жителите като пряко заинтересовани от изпълнението на подобен проект, да изпратят своите становища до МОСВ или до Община Русе в указания срок – 24 ноември.

   Общината ще разгледа подробно доклада и ще изпрати до МОСВ обосновано отрицателно становище относно изграждането на инсинератора.

   Компетентен орган по процедурата за Оценка въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, който е заявил участие в процедурата, е министърът на околната среда и водите. От него и от румънското министерство зависи дали да бъде реализиран проектът и стриктният контрол по проведената процедура от двете страни.

   Община Русе е предприела действия за поредно сезиране на МОСВ относно инвестиционното предложение. Припомняме, че през август кметът Пенчо Милков изпрати на министър Юлиян Попов и на румънското министерство на околната среда подписка „против“ с участието на близо 1700 граждани и още над 40 становища относно инвестиционното предложение за изграждане на инсинератора в граничния румънски град. През септември съвместни комисии между българските и румънските общински власти заседаваха и излязоха с обща декларация до президентите на България и Румъния и до депутатите, представящи местното население.

              Ето и подробностите за проекта за изграждането на инсинератора в Гюргево:

   С писмо Nr DGEICPSC/100850/08.08.2023 г. на Министерството на околната среда, водите и горите на Румъния е получена нотификация за проекта, доклад за оценка на въздействието върху околната среда - на български и английски език, и доклад за степента на оценка на въздействието на проекта върху защитени зони в Румъния (на български и английски език). Основните параметри на инсинератора са следните:

• Местоположение: Теренът, предложен за изпълнението на проекта, се намира на платформа 2 на бившия химически завод в Гюргево

• Капацитет: 7,2 тона на ден и съответно 2 304 тона на година от следните отпадъци: Медицински опасни и медицински неопасни отпадъци и странични животински продукти

• Емисии в атмосферата: Твърди частици, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид

• Технически параметри на изпускателното устройство: 1 комин с диаметър 500 мм и височина 10 м на кота +/-0,00

• Провеждане на мониторинг на въздуха: Непрекъснат мониторинг на NOX, NH3, CO, SO2,HCl, HF, Hg, TCOV

• Зона на трансгранично въздействие: Разстоянието на разпространение на концентрациите на атмосферни замърсители (за най–високата регистрирана скорост на вятъра – 16,9 m/s) са под границата от 534 м.

    Повече за доклада, оповестен от Министерството на околната среда и водите за обществен достъп относно изграждането на инсинератор за медицински отпадъци на територията на община Гюргево, вижте тук:

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-za-izgrajdane-na-hale-sgrada-drenajen-betonov-basejn-betonovi-plostadki-ograda-osvetitelna-sistema-izpulnenie-na-sondajna-i-vutreshna-mreja-za-vik-postavyane-na-prechistvatelna-stanciya-za-otpadni-vodi-postavyane--15434/?fbclid=IwAR0X6loZNPhOd7Nu_KfaYoO9jh_blhhRu8_YWHFlCz_g_zO-Kz6mpasZlFc Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha