Неделя, 3 Декември 2023

Д-р Новаков: Приоритетите ми са насочени към изграждане на здравословна среда, европейско здравеопазване и прогресивно образование

Д-р Новаков: Приоритетите ми са насочени към изграждане на здравословна среда, европейско здравеопазване и прогресивно образование
Публикация   17:21     16 Окт, 2023 /     akcent.bg   /     225

       Д-р Йосиф Новаков е русенски лекар.  Роден е на 11 ноември 1959 г. Завършил е Математическата гимназия в град Русе, а след това медицина във ВМИ – Плевен. Има специализации по вътрешни болести и ендоскопии в Медицинска академия – София. Д-р Новаков е кандидат за общински съветник от СДС и може да го подкрепите с преференциален номер 105, като преди това отбележите 25.

 

-  Г- н Новаков, каква е Вашата мотивация да се кандидатирате за общински съветник и какво Ви вдъхнови да влезете в политиката?

- Участието ми в изборите за общински съветници е продиктувано от желанието да работя в местния парламент, където се фокусират важните проблеми на града, в който живея. Убеден съм, че професионалният и житейският ми опит са добра основа за успешна реализация в полза на съгражданите ми.

-  Какви са Вашите основни цели и приоритети като общински съветник, ако бъдете избран?

- Основните цели са изграждане на хармонична среда за осъществяване на мечтите на русенци за един красив град, в който ще намират мотивация за успешна реализация, бъдеще за своите деца и достойно отношение към техните родители.

Приоритетите ми са насочени към изграждане на здравословна среда, европейско здравеопазване и прогресивно образование.

-  Кои са най-належащите за решаване проблеми в сферата на здравеопазването и какви са Вашите конкретни предложения?

- Има необходимост от превенция на заболявания чрез образователни и информационни кампании, насочени към деца още от ранна детска възраст. Освен това, трябва да се разработят неформални мероприятия, насочени към подобряване на качеството на живот в общината, насърчаване към водене на един по-здравословен начин на живот.

Вторият ключов проблем е липсата на детайлен анализ на състоянието на здравето на населението в общината и на качеството на предоставяната здравна помощ на всички нива. Необходимо е да се изготви качествен анализ, който да засегне различни аспекти на здравето и да определи основните предизвикателства.

Друг належащ проблем е свързан със значителните затруднения при достъпа до здравни услуги, както и с качеството на доболничната и болничната помощ. Необходимо е да се насочи внимание към подобряване на достъпа до здравни учреждения и осигуряване на качествена медицинска помощ за всички, без изключение.

Има необходимост от привличане на допълнителни медицински специалисти в общината. Това включва създаване на подходящи комунални условия за тяхното развитие и усъвършенстване. Необходимо е да се работи в посока на създаване на атрактивна среда за медицинско развитие и кариерно напредване в общината.

-  Кое прави листата с кандидати за общински съветници от СДС правилния отбор?

- Убеден съм, че идеите и каузите, зад които заставам, може да се реализират като част от дясното политическо пространство, в което личната отговорност е приоритет, а трудностите се преодоляват след задълбочен анализ и отговорни решения. Листата на СДС е съставена от хора, с които мога да работя успешно. Това са хора, които мислят, които действат, които са готови да поемат отговорност.

- Как ще убедите избирателите да гласуват за Вас?

- Обръщам се към моите приятели, пациенти и съграждани с призив да участват в гласуването. Това е от първостепенно значение. За кого да гласуват, е тяхно лично решение. Бих бил благодарен, ако изберат мен. Това за мен би било признание и голяма отговорност, която съм готов да поема пред тях. Тези, които ме познават, знаят, че не давам празни обещания, а се стремя да изпълня всичко по най-добрия начин. Ако дам дума, я изпълнявам.

                                                                                                                 Купуването и продаването на гласове е престъпление!Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha