Неделя, 3 Декември 2023

Елеонора Николова: В Общинския съвет следва да намерят място професионалисти, които могат реално да дават оценки и решения

Елеонора Николова: В Общинския съвет следва да намерят място професионалисти, които могат реално да дават оценки и решения
Публикация   14:06     08 Окт, 2023 /     akcent.bg   /     208

    Елеонора Николова е родена през 1950 година в Русе. Завършва висше юридическо образование в Софийски университет. Била е председател на Районния съд в Русе. В периода 1992 - 1994 г. е окръжен прокурор на Русе. През 2002 г. печели частичните местни избори в Русе, а година по-късно и убедителна победа в първи тур на редовния местен вот. Била е депутат от СДС и председател на някогашната БОРКОР. Адвокат и кандидат за общински съветник от листата на СДС.

   - Г-жо Николова, каква е Вашата основна мотивация да се кандидатирате за общински съветник?

- Познавам отлично работата на общинска администрация и на Общинския съвет. Явяването на СДС самостоятелно като политическа партия, със собствена листа за общински съветници и за общински кмет, е правилно политическо решение.

   На фона на нароилите се през последните години партии, СДС е позната на всички граждани, пожелали през 90-те години демокрация, пазарно стопанство, членство в европейското семейство и в отбранителния Алианс. СДС е автентична дясна партия , следва ясна програма,  доказала се е през годините.

   Винаги съм имала виждането, че в Общинския съвет следва да намерят място професионалисти, които могат реално да дават оценки и решения. В отиващия си  общински съвет, голяма част от съветниците бяха там, за да следват партийната дисциплина и да натискат “правилните” бутони за гласуване. В състава на съветниците нямаше нито един архитект или строителен инженер. Голяма част от решенията са в областта на разрешения  в градоустройството, обсъждат се инфраструктурни планове. Липсата на разбиране и експертиза доведе до гласуване на проекти въз основа единствено на идеен проект.

- Какви са най-големите предизвикателства, пред които е изправена Община Русе?

- На първо място следва да се възстанови инфраструктурата - улици, тротоари и зелени площи, за да могат хората да живеят в нормална среда. В момента гражданите не могат да се привдижват в града, чупят колите си, дишат прах и вредни субстанции. Градът има следвоенен вид. Хората не чувстват сигурност, не виждат переспектива за развитие. Тревожат се за здравето и живота на децата си.

Няма сериозни проекти в икономически план. Без развита икономика не можем да очакваме чудеса. Те са само в приказките на кмета.

Като дългогодишен юрист бях председател на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност. Бях член и на комисията по собствеността. Професионалната ми подготовка беше в полза както на мен, така и на останалите съветници.

   - Кои са най-належащите промени и подобрения, от които се нуждае градът?

- Бързо и успешно разрешаване на проблемите, които току що изложих. Намиране на грамотен екип, който да разработи проекти, да привлече съмишленици, включително и в лицето на централната власт. Без смели мечти и тяхната реализация, не можем да очакваме качествена промяна на живота.

- Като общински съветник какви са най-големите Ви постижения през изминалия мандат?

- По време на мандата, групата на СДС и коалиция бе в опозиция - на БСП и на ортака ВМРО. Управлението си бе осигурило мнозинство и комфорт. Критикували сме недалновидни, видимо прокорупционни проекти и решения.

Ще дам пример: Взе се решение да се строи басейн в Парка на младежта, с придружаващи постройки - ресторант, паркинг от над 1000 кв.м.  Безспорно е, че част от парковата растителност ще бъде унищожена. Теренът, предназначен за строителство на няколко плувни съоръжения, с издадено разрешение за строеж в района на МОЛ Русе, тепърва ще се залесява и превръща в парк.

Строителството на крупни обекти в града се възлага на фирми от други градове, независимо от проявен интерес от русенски строители.

Отстоявяхме виждането, че Общината следва да продаде остарелите общински жилища и с привлечените средства да изгражда нови жилищни блокове.

Без жилищна политика не могат да се привличат инвеститори и работна сила.

   - Вярвате ли, че опитът Ви като бивш кмет Ви предоставя специфични предимства  в сравнение с другите кандидати за общински съветник? Ако да, как ще ги използвате?

- Не е нужно аз да вярвам, важно е хората да имат оценка за работата ми. Много граждани ме спират и поздравяват за нещата, които съм направила. Особено за мащабния ремонт на уличната мрежа и сравнението със състоянието в момента.

- Каква е Вашата стратегия за сътрудничество с другите членове на общинския хсъвет и как планирате да насърчите конструктивния диалог?

- Посочих вече, че за мен отправна точка в комуникацията е професионалната преценка и решение. Когато се отстояват компетентни и добре обмислени предложения, те неминуемо следва да срещнат и съмишленици в другите партийни групи.

Работата в Общинския съвет е колективна, важен е всеки глас при важни решения. Без диалог и добронамерени спорове, с аргументи, не може да се стигне и до полезни за града решения.

- Как ще осигурите прозрачност и отчетност в работата си като общински съветник?

- Нашата група редовно е съобщавала за позициите си по важни точки от дневния ред на сесиите, на нарочни пресконференции. Публикували сме позициите си и на интернет страницата си. Това е добра практика и следва да продължи.Коментари

  •     Димков 

    Никой на пита Ел. Николова,защо остави Русе на средата на мандата си през 2005 година и замина за столицата. Мандат 2003-2007 год.Властолюбието при госпожата тогава надделя, затова пренебрегвайки русенските избиратели,предпочете НС,разбира се и голямата заплата.Днес,тя отново моли гласоподавателите, да й гласуват доверие. Ето това граничи с едно дебелоочие,да не употребя по друга дума.

Коментирай

   captcha