Понеделник, 4 Декември 2023

Интермодалният терминал в Русе отпада от Плана за възстановяване и устойчивост

Интермодалният терминал в Русе отпада от Плана за възстановяване и устойчивост
Публикация   06:24     03 Окт, 2023 /     akcent.bg   /     732

Причината да отпадне е невъзможността да бъдат завършен до август 2026 г.

   Три инвестиции са премахнати от Плана за възстановяване и устойчивост – за цифровата трансформация на “Български пощи”, изграждането на интермодален транспортен терминал в Русе и цифровизацията на управлението, контрола и ефективното използване на водите. Те са премахнати за изпълнение в променения ПВУ, който беше изпратен за одобрение ЕК в петък. Причината да отпаднат е невъзможността да бъдат завършени до август 2026 г.

   Искането на България за промяна на плана става, след като беше намален максималният размер на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост от 6.27 милиарда евро на 5.69 милиарда евро.

Трите проекта, които няма да бъдат реализирани по ПВУ, са за близо 260 млн. лева – 101 млн. за пощите, за терминала в Русе – 44.6 млн. лв. и 112 млн. за водите.

    Има проекти с увеличени разходи. Такъв например е столичното метро от кв. “Хаджи Димитър” до кв. “Левски Г”. Допълнително се отпускат 22.5 млн. лв., като това са средствата за индексация на договорите за строителство. В срок до два месеца Европейската комисия трябва да прецени дали измененият план все още отговаря на всички критерии за оценка съгласно регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост. Ако оценката на ЕК е положителна, тя ще направи предложение за изменено решение за изпълнение на Съвета, за да бъдат отразени промените в българския план. След това държавите членки ще разполагат с до четири седмици, за да одобрят оценката на ЕК. Предложеното от България изменение на плана засяга 17 инвестиции, включени в първоначално одобрения план.

Средствата за някои от тях са намалени. Такива са например инвестициите за енергийна ефективност на обществените сгради с 85 млн. лв., националната инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници и модернизацията на болничните съоръжения, сред които е отпадането на изграждането на протонния център.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha