Понеделник, 4 Декември 2023

Едва една трета от българите имат поне основни цифрови умения

Едва една трета от българите имат поне основни цифрови умения
Публикация   07:39     02 Окт, 2023 /     akcent.bg   /     211

Това са казва в оповестения от Европейската комисия първи годишен доклад

   Едва една трета от населението в България на възраст между 16 и 74 години има поне основни цифрови умения, а само 8 на сто от хората ги надвишават. Това са казва в оповестения от Европейската комисия първи годишен доклад “За състоянието на дигиталното десетилетие на Европа”, предаде БНР. 

   В България неравномерното разпределение на цифровата инфраструктура в селските райони се нуждае от допълнително внимание. Обхватът на обществените цифрови услуги все още е нисък и затова са необходими целенасочени действия, особено за минимизиране на административния товар върху фирмите”, се казва в документа. Отбелязва се, че макар България да има нисък дял от IT специалисти – 3.8 на сто спрямо 4.6 на сто средно в ЕС, страната ни е с най-висок дял на жените, работещи в тази област – 28.9 на сто спрямо 18.9 на сто средно за Общността. 

   В доклада се отправя препоръка към България да осигури цялостен подход на държавно ниво, с който да координира по-ефективно развитието, приложението и оценката на политиката на цифровото образование и да ускори допълнителното обучение на работещите.  

   В доклада се отбелязва, че цифровата трансформация на бизнеса у нас е далеч зад останалите страни-членки и в това отношение се налагат съществени усилия. Посочва се конкретно, че трябва да се предприемат допълнителни действия за повишаване на цифровата интензивност на малките и средни предприятия, въвеждането на облачни компютърни услуги, Big Data (“големите данни”) и изкуствения интелект. 



Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още