Понеделник, 4 Декември 2023

1957 лв. е средната заплата в България през второто тримесечие

1957 лв. е средната заплата в България през второто тримесечие
Публикация   07:55     24 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     726

Сериозен ръст на заплатите има и в Русе и Търговище

   Средната работна заплата в България през второто тримесечие се е повишила до 1957 лв. или с около 13% за година.

    Данните са на социалното министерство.

   Най-висока е средната заплата в столицата – близо 40 на сто повече от средната за страната или 2697 лв.

Сериозен ръст на заплатите има и в Русе и Търговище.

     Най-висока е средната заплата в столицата – 2697 лв., което е с 37,8% над стойността за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе (16,5%) и Търговище (15,6%).

   Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през второто тримесечие на 2023 г. се е повишил до 5326,75 лв. – с 16,5% повече в сравнение със същия период на миналата година.  

   През второ тримесечие на 2023 г. в седем икономически дейности средните заплати надхвърлят средното възнаграждение за страната. В тях работят 25,9% от всички наети. Най-високо е заплащането в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (4 372 лв., за една година средната заплата нараства с 12,2%); Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3 061 лв., заплатата нараства с 22,3% на годишна база); „Финансови и застрахователни дейности“ ( 2915 лв., за една година заплатите нарастват с 6,4%); „Добивна промишленост“ (2 794 лв., средната заплата нараства с 9,8% на годишна база); „Професионални дейности и научни изследвания“ (2 641 лв., заплатата нараства с 12,6% на годишна база); „Държавно управление“ (2 126 лв., ръст от 7,8% на годишна база); „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2 000 лв., бележи ръст от 13,2% на средната заплата).

Средна работна заплата по области на страната през второ тримесечие на 2023 г.

Област с най-висока средна работна заплата е София (столица) – 2 697 лв., с 37,8% по-висока спрямо средната заплата за страната, в сравнение с второ тримесечие на 2022 г. нараства с 13,7%.

Областта с най-ниска средна работна заплата е Видин – 1 288 лв. Тя е около 65,8% от средната за страната. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. нараства с 9,2%. Други области с ниски средни заплати са Кюстендил – 1 291 лв. (66,0% от средната за страната), Благоевград – 1 296 лв. (66,2% от средната за страната), Силистра – 1 306 лв. (66,7% от средната за страната).

   В шест области през второ тримесечие на 2023 г. средните заплати са между 60 и 70 процента от средната работна заплата за страната:

 • Видин със СРЗ от 1 288 лв.
 • Кюстендил със СРЗ от 1 291 лв.
 • Благоевград със СРЗ от 1 296 лв.
 • Силистра със СРЗ от 1 306 лв.
 • Хасково със СРЗ от 1 308 лв.
 • Смолян със СРЗ от 1 341 лв.

   В тринадесет области отчетените заплати са между 70 и 80 процента от средната работна заплата за страната:

 • Монтана със СРЗ от 1 392 лв.
 • Добрич със СРЗ от 1 431 лв.
 • Сливен със СРЗ от 1 446 лв.
 • Кърджали със СРЗ от 1 450 лв.
 • Велико Търново със СРЗ от 1 454 лв.
 • Ловеч със СРЗ от 1 471 лв.
 • Разград със СРЗ от 1 486 лв.
 • Ямбол със СРЗ от 1 494 лв.
 • Бургас със СРЗ от 1 504 лв.
 • Плевен със СРЗ от 1 506 лв.
 • Перник със СРЗ от 1 528 лв.
 • Търговище със СРЗ от 1 529 лв.
 • Шумен със СРЗ от 1 550 лв.

   В четири области са отчетени средни заплати между 80 и 90 процента от средната работна заплата за
страната:

 • Габрово със СРЗ от 1 592 лв.
 • Пазарджик със СРЗ от 1 596 лв.
 • Русе със СРЗ от 1 601 лв.
 • Пловдив със СРЗ от 1 676 лв.

   В четири области средната заплата е между 90 и 100 процента от средната работна заплата за
страната:

 • Враца със СРЗ от 1 777 лв.
 • Стара Загора със СРЗ от 1 780 лв.
 • Варна със СРЗ от 1 790 лв.
 • София със СРЗ от 1 815 лв.

   В една област средната заплата е по-висока от средната за страната:

 • София (столица) със СРЗ от 2 697 лв.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha