Събота, 20 Април 2024

Извънредните обходи на екоинспекцията не потвърждават сигналите за миризми в Русе през седмицата

Извънредните обходи на екоинспекцията не потвърждават сигналите  за миризми в Русе през седмицата
Публикация   14:51     15 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     324

   Съвместните обходи на експерти на РИОСВ-Русе и Община Русе, извършени през текущата седмица показват, че подадените сигнали за неприятни миризми в града, са неоснователни. Обходите/проверките се извършват от 11 септември по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, в часовия диапазон от 20.00 до 00.30 часа, в промишлените зони на града, в жилищните квартали, от които постъпват сигналите, като в повечето  случаи е реагирано незабавно при конкретен сигнал.

   Всички обходи са документирани с протоколи.  Специфични миризми частично са усещани само в района на предприятията от двете  промишлени зони на Русе. От началото на месец септември няма регистрирани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители. Не са констатирани и превишения на следените органични замърсители от общинските станции за КАВ в град Русе. До момента не са регистрирани отклонения в технологичните режими на работа на промишлените инсталации, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. Локалните миризми, за които са постъпили сигналите, се дължат на промяна в атмосферното налягане. Не са редки случаите, когато градската канализация е източникът им.

   За периода от 11 септември до днес в инспекцията чрез „Зелен телефон“, тел. 112 и електронната форма за подаване на сигнали през интернет страницата са постъпили общо 49 сигнала, като само на 14 септември  в часовия диапазон от 21.40 до 23.00 ч. броят на регистрираните сигнали чрез интернет страницата е 22.

   РИОСВ-Русе се отнася с разбиране към обострената чувствителност на жителите  на Русе, но призовава гражданите, да не подават сигнали за краткотрайно усетени миризми, които не са с промишлен характер.

   РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от подателите на неоснователни сигнали.  Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha