Събота, 9 Декември 2023

Еврокомисията предложи нови условия по кризисните мерки за винопроизводителите

Публикация   06:08     30 Юни, 2023 /     akcent.bg   /     729

До 15 октомври ще е разрешена кризисната дестилация на вино, ако до 15 август бъдат представени критериите за мярката от държавите-членки

   Европейската комисия прие изключителни мерки за справяне с настоящите дисбаланси на пазара на вино в няколко региона на ЕС. В рамките на националните програми за подпомагане на виното вече ще е възможно държавите-членки да включат кризисна дестилация, за да премахнат излишъка от вино от пазара. Предоставя се също така гъвкавост при изпълнението на програмите за подпомагане на виното, което позволява повече гъвкавост за събиране на реколтата на зелено това лято и се увеличава процента на съфинансиране от страна на ЕС на мерки, свързани с преструктуриране, бране на реколта на зелено, насърчаване и инвестиции.

   Винарският сектор е засегнат от намалено потребление поради текущата инфлация на цените на храните и напитките, което в съчетание с добрата реколта през 2022 г. и произтичащите от това последици от пазарните трудности по време на пандемията доведоха до натрупване на запаси. Производството на вино в ЕС се е увеличило с 4% тази година в сравнение с предходната година, докато първоначалните запаси са били по-високи с 2% в сравнение със средното за последните 5 години. Спадът в потреблението на вино за текущата пазарна година се оценява на 7% в Италия, 10% в Испания, 15% във Франция, 22% в Германия и 34% в Португалия. Успоредно с това износът на вино от ЕС за периода януари – април 2023 г. е с 8,5% по-нисък в сравнение с предходната година, което допринася за по-нататъшното увеличаване на запасите.

   Този пазарен контекст води до затруднения при продажбите за лозарите и производителите на вино в ЕС, намаляване на пазарните цени и следователно сериозна загуба на доходи, особено в определени региони, които са засегнати най-вече от тези тенденции . Ситуацията е много фрагментирана в целия ЕС и дисбалансът между наличното предлагане и търсенето е по-скоро концентриран в определени региони и вина. Най-засегнати са червените и розовите вина от определени региони на Франция, Испания и Португалия, но други вина и/или държави-членки могат да срещнат подобни трудности в определени производствени региони.

   Мерките, приети от Комисията, след като бяха одобрени от държавите-членки на заседанието на комисията, ще помогнат на сектора да се справи с настоящите дисбаланси. Беше необходимо да се приемат временни пазарни мерки, за да се избегне непродаденото вино да натовари целия вътрешен пазар и да попречи на производителите да намерят достатъчен капацитет за съхранение за новата реколта.

   От държавите-членки се изисква да насочат мярката за кризисна дестилация към регионите или видовете вина с пазарен дисбаланс, който да бъде идентифициран въз основа на обективни критерии, като например значително увеличение на запасите или намаляване на цената и продажбите. Финансовата компенсация, която ще бъде предоставена на виното, отговарящо на условията за дестилация, ще бъде ограничена до дял от последните пазарни цени. Това ще избегне всякакви злоупотреби или свръхкомпенсации след прилагането на тази изключителна мярка. Очаква се държавите членки да уведомят Комисията до 31 август 2023 г. за критериите за прилагане на тази изключителна мярка. Държавите-членки също ще имат право да допълват финансирането от ЕС със сума до същото ниво на националните плащания.

   Комисията също така предостави допълнителна гъвкавост при изпълнението и финансирането на програмите за подпомагане на виното за финансовата 2023 г. Това ще позволи на държавите-членки да приспособят по-добре своите мерки към ситуацията на пазара на вино през текущата година и да използват по-добре събирането на реколтата на зелено за предотвратяване или намаляване на потенциалния излишък от вино за следващата година. При настоящите обстоятелства на бенефициентите от програмите за подпомагане на виното е позволено да адаптират планираните си операции и в надлежно обосновани случаи да изпълнят първоначалните си проекти само частично. Степента на съфинансиране от страна на ЕС на мерки, свързани с преструктуриране, събиране на реколтата на зелено, насърчаване и инвестиции, също ще бъде увеличена от 50 % на 60 % .

Всички приети мерки влизат в сила от момента на публикуването им и са пряко приложими.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha