Сряда, 24 Април 2024

Нарастват лихвите по депозити и жилищни кредити

Нарастват лихвите по депозити и жилищни кредити
Публикация   07:55     28 Март, 2023 /     akcent.bg   /     360

            Лихвите по депозитите в евро отчетоха силен ръст през месец февруари тази година на фона на минимално поскъпване на жилищните кредити. В същото време лихвите по потребителските заеми намаляват за втори пореден месец, става ясно от данните на Българската народна банка.

   Средните лихви по новите срочни депозити на домакинствата, договорени в евро, скачат до 1.22% през февруари. Това представлява ръст от цели 1.16 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година, когато тези влогове са били разкривани при средна годишна лихва от 0.07%. Спрямо първия месец на тази година, увеличението в средните лихви по депозитите в евро е 0.35 процентни пункта, след като през януари тези депозити са били разкривани при средна доходност от 0.88%.

   Въпреки резкия скок на лихвите по новите депозити в евро през февруари, нивото им остава под това от месец декември, когато срочните влогове на домакинствата са били разкривани при средна лихва от 1.27%, предава Expert.bg.

   Средната годишна лихва по новите депозити на домакинствата, договорени в левове, нараства до 0.35% през февруари, спрямо 0.29% през януари и едва 0.08% през втория месец на миналата 2022 година. Така новите срочни влогове в левове са били договаряни през февруари при приблизително 3.5 пъти по-ниски средни лихви спрямо новите депозити в евро.

   Новите депозити на нефинансовия бизнес са вървели през февруари със средна годишна лихва от 0.89% за левове и 0.80% за тези, договорени в евро. Преди месец средните лихви са били съответно 0.47% и 0.95%, а преди година нивото бе минус 0.32% и минус 0.01%.

    Покачването на лихвите по депозитите у нас се случва в контекста на затягането на паричната политика от страна на Европейската централна банка. В същото време, тези ефекти не се отразяват толкова видимо при цената на кредита в страната.

                       Кредити

Средната годишна лихва по новите жилищни кредити в левове нараства минимално до 2.65% през февруари. За сравнение, ипотечните заеми са били договаряни през предходния месец януари при средна годишна лихва от 2.61%, докато през февруари 2022 година нивото е било 2.59%.

Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити, отпуснати през февруари достига средно 2.89%, спрямо 2.82% месец по-рано и 2.83% преди 12 месеца. ГПР включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита.

   Обемът на отпуснатите жилищни кредити у нас продължава да расте с бързи темпове, въпреки отчетения спад в броя на сделките на имотния пазар. Според експерти, това се дължи на покачването на цените на жилищата, което се отразява и на размера на сумите, които теглят домакинствата за придобиването на собствен имот. Паралелно с това, ниските лихви и ускорената инфлация създава условия за засилено търсене на подобно финансиране.

   „За високия растеж на жилищните кредити оказа влияние засиленото търсене в условията на нарастващи доходи от труд, силно отрицателните реални лихвени проценти и ориентирането на домакинствата към недвижими имоти като алтернативна форма на спестявания или инвестиция.”, посочват от БНБ в последното издание на редовния си бюлетин „Икономически преглед”, разглеждащ данните към края на миналата година.

   В същото време, средната годишна лихва по новите потребителски кредити в левове намалява през февруари до 8.37%, спрямо 8.93% месец по-рано. Спрямо февруари 2022 година обаче, лихвите по заемите за потребление нарастват с 0.62 процентни пункта, тъй като средното ниво тогава е било 7.75%. Това е втори пореден месец на понижение при средните лихви по новите потребителски кредити, след като през декември 2022 година бе достигнат пик от 9.65%.

   ГПР по новите потребителски заеми в левове през февруари тази година възлиза на 8.88%, спрямо 9.45% през януари и 8.19% през февруари 2022 година.

   Средните годишни лихви по новите кредити за нефинансовия бизнес за суми до 1 млн. евро, договорени в левове, възлизат на 3.56% през февруари, спрямо 3.35% месец по-рано и 2.96% преди 12 месеца. Бизнес заемите в левове за суми над 1 млн. евро са били договаряни през февруари при средна годишна лихва от 3.30%, спрямо 3.61% месец по-рано и 2.23% преди година.

   Средната лихва при заемите за нефинансови фирми за суми над 1 млн. евро, договорени в левове, достига 4.34% през февруари, спрямо 4.15% месец по-рано и 2.24% преди година.

   При бизнес кредити за суми над 1 млн. евро, договорени в евро, средната лихва през февруари е била 4.04%, спрямо 4.13% през януари и 2.36% преди 12 месеца.

 

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha