Четвъртък, 18 Юли 2024

Държавата отпусна 3,2 млн. лв. на Община Русе за основен ремонт на улици

Държавата отпусна 3,2 млн. лв. на Община Русе за основен ремонт на улици
Публикация   22 Дек, 2022   /     akcent.bg   /     298

    Със свое Решение правителството одобри промени в списъка на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

    В част „Улична мрежа“ за община Русе се вписва обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в гр. Русе“ със стойност за финансово подпомагане 3 201 872 лв.

    Досега общинските администрации Монтана и Русе не са били включени в списъка, тъй като предлаганите от тях обекти към момента на подготовката им, не са били допустими. Те вече отговарят на определените критерии и са значими за общините.

   В част „Общински пътища“ за община Монтана се вписва обект: „Ремонт на участък от общински път MON1152 /III-112/Славотин - Клисурица - /I - 1/ със стойност за финансово подпомагане 3 500 000 лв., за община Садово - обект: „Реконструкция и рехабилитация на път PDV3275 /П-66, Поповица - Мирово/ Милево - Граница общ.(Садово - Първомай) - Виница /PDV2215/“ със стойност за финансово подпомагане 1 965 770 лв. и за община Първомай - обект: „Реконструкция на общински път PDV1213 /PDV1210/ Първомай - Бяла река - Православен - Драгойново - Буково, участък от гр. Първомай до с. Бяла река“ със стойност за финансово подпомагане 1 621 248 лв.

   Обектите за Садово и Първомай са за общински пътища с голямо значение за тези населени места, чрез които се осигуряват алтернативна и най-кратка връзка между двете общини, както и достъп на жителите им до републиканската и общинската пътни мрежи.

   Чрез реализацията на тези обекти ще се постигне по-безопасна и по-сигурна пътна мрежа, подобрен и кратък достъп до и в населените места, безопасно и безпрепятствено придвижване на автомобилен и обществен транспорт.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha