Проектът е разработен по указание на Върховната административна прокуратура от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията и МВР.

   Предложените нови знаци от група "Г" са:

 • - Г14б "Край на задължителен път само за велосипедисти"
 • - Г15б "Край на задължителен път само за пешеходци"
 • - Г16б "Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение"

С тях ще се обозначава краят на действащите вече пътни знаци Г14а "Задължителен път само за велосипедисти", Г15а "Задължителен път само за пешеходци" и Г16а "Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение".

   Нови пътни табели ще има и в група "Д"

 • - Д13.2 "Начало на платена зона"
 • - Д14.2 "Край на платена зона".
 • - Д17а "Изкуствена неравност"- това е нов знак, който ще указва точното местоположение на изкуствената неравност на платното за движение.
 • - Д28 "Споделена зона за движение с ограничение на скоростта"
 • - Д29 "Край на споделена зона за движение с ограничение на скоростта"- този знак предназначи за обозначаване начало и край на зона, която в цялата си широчина е споделена от указаните участници в движението.
 • - Д30 "Паркирай и пътувай", той ще сигнализира местата, където може да се паркира, за да се използва свободно градския транспорт.

   Следващи по ред са новите пътни знаци и от група "Ж"

 • - Ж25.1 "Номер на велосипеден маршрут по международната класификация"
 • - Ж25.2 "Номер на велосипеден маршрут по националната класификация"

   Тези два знака ще обозначават номерата на велосипедните маршрути, включени в туристически и велосипедни карти, създадени да популяризират велосипедния и алтернативния туризъм.

Предвижда се и нова визуализация на пътен знак Д20 "Платен паркинг", който да показва метода на плащане и времетраенето, в което паркирането е платено.

  Знак А20 "Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство" ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство могат да навлизат или да пресичат платното за движение.

   Ново предназначение на пътен знак В9 "Забранено за велосипедисти" е да обозначава специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство, намираща се в близост.

Промени вещаят и електронните знаци с променливи съобщения с изискванията на стандарта БДС EN 12966 "Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения" и въвеждат функциите и визуализацията на знаците.

   Целта на промените е да се уеднаквят изискванията с разпоредби на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея, чрез което да се унифицират знаците в държавите от ЕС.

   Очаква се да се подобри качеството на сигнализацията по пътищата, както и информирането на участниците в движението, а по-специално на велосипедистите и пешеходците. Ще се уеднакви и проектантската практика, с което ще се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата.