Четвъртък, 22 Февруари 2024

300 000 куб. метра дървесина повече са реализирани до края на септември спрямо същия период на 2021 г.

300 000 куб. метра дървесина повече са реализирани до края на септември спрямо същия период на 2021 г.
Публикация   11:56     15 Окт, 2022 /     akcent.bg   /     460

Зам министър Чамбов: Предстои изготвяне на Наредба, която ще регулира въпросите за ползване на дървесина от държавни и общински гори

   Създалата се напрегната обстановка в страната със задоволяването на населението с отоплителни материали – най-вече с дърва за огрев, породи необходимостта от провеждане на национално съвещание с участието на кметовете и лесовъдите от общините, Министерството на земеделието и Изпълнителната  агенция по горите. То се проведе на 13-ти и 14-ти октомври в почивната база на ТЕЦ- Марица Изток в Старозагорски минерални бани. Това каза изп. директор  на Асоциацията Тихомир Томанов при откриването на работната среща след откриването и от председателя Валентин Атанасов, кмет на община Сливо поле, Русенско.

   Не се забелязва драстично увеличение на цените на дървата за огрев, което от своя страна е довело до презапасяване от страна на гражданите и включване на хора в списъци, без да са правоимащи, нито са нуждаещи се. Има и случаи, в които в едно домакинство се регистрират и повече хора, за да може да бъде отпуснат по-голям обем дърва. Това мнение изрази зам. министърът на министерството на земеделието инж. Валентин Чамбов, който участва в работата на съвещанието със свой екип.

    До края на тази седмица са изпълнени на 100 процента от реализираните дърва за огрев. Въпреки това недостигът на пазара не е преодолян.

  Общините с максимални усилия като най-големият собственик на гори след държавата да извади допълнителни обеми, които да отидат към местното население, а не на свободна продажба, каза зам. министър Чамбов.

 Никога държавата не е снабдявала населението на 100 процента. Около 5-6 млн. пространствени куб. метра годишно се изгарят от домакинствата в страната, като около милион куб. метра се предоставят от държавните горски предприятия. Около милион куб. метра идват от частните и от общинските гори, като останалите количества отиват чрез посредници и фирми, които ги изтъргуват на крайния клиент.

   Има общини, които не стопанисват горите си, както и такива, които реализират дървесината първо на свободния пазар, вместо да задоволят своите жители.

   Предстои изготвяне на Наредба, която ще регулира въпросите за ползване на дървесина от държавни и общински гори.

От изказванията на кметове на общини стана ясно, че дърва има, но проблемът е в цената. При продажба на дърва от общинските гори в общините, където има достатъчно гори, цената е 80- 87 лева за куб. метър дърва за огрев с включен транспорт до жителя на населеното място.  

    Наложи се и посочването като проблем липсата на работна ръка при добива на дървесина.

 На въпроси на участниците в съвещанието отговаря и изп. директор на Изп. агенция по горите инж. Стоян Тошев.

  Общините имат задача да подпомагат, а не да задоволяват нуждите на населението. Като нормално количество за домакинство се определи 3 куб. метра дървесина, а общините, които разполагат с повече, общинските съвети решават тази цифра да е по-голяма.

 Коментиран бе и въпросът с изготвянето на списъци с правоимащи или нуждаещи се от дърва от страна на кметовете.

 Списъци се изготвят и в държавните горски стопансва, като информацията се преверява за да няма дублиране на хора в тях с тези на общините.

В Закона няма посочени списъци, а в сегашната ситуация те се превръщат в част от проблема, а не негово решение. Проблемът е, че в момента има недостиг на дърва.

 Беше признато, че идеята за изнесени складове за продажба не се е оказала ефективна, както и че не бяха открити първоначално обявените 56.

  Като проблем бе посочен и фактът, че почти всички искат меше, въпреки че им се предлага и акация, и топола, и др. дървесни видове.

  Като причина за недостига на дървен материал бе посочено и сертифицирането в Горските стопанства, което също е довело до намаление на добива.

Според прогнози на участници в срещата дървото ще продължи да бъде най-атрактивния вид гориво и макар цената му да расте, но няма да се върне назад.

      След проведените задълбочени и продължителни обсъждания върху проблемите по двете теми, от представителите на Асоциацията се прие Резолюция с  констатации, изводи и предложения.

   В резултат на предприетите мерки от страна на МЗ, държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и общините, реализираните обеми дървесина, в т. ч. и дърва, за първите девет месеца на 2022 г. са се увеличили с близо 300 000 куб. м.спрямо същия период на 2021 г.

 Независимо от достигнатото увеличение, налице е известен недостиг и напрежение на пазара на дървата, което е резултат от

   -  общо увеличение на цените на енергоносителите;

 - Задълбочаване на проблемите с осигуряването на работна ръка в сектора;

  - Завишен интерес и търсене от страна на промишлеността и населението, в т. ч. и с цел презапасяване, поради създадената несигурност и очаквания за предстоящия отоплителен сезон;

 - наложени режими и ограничения по отношение на ползването на дървесина  в противоречие с нормативната уредба в сектора, в т. ч. и чрез упражняване на натиск от определени групи и лица.

          За преодоляване на проблемите се предлага:

-  Да продължи работата по осигуряване на населението с дърва преди настъпването на отоплителния сезон;

- Да се вземат мерки за синхронизиране на действията и подобряване на взаимодействието между общините и държавните горски и ловни стопанства с цел осигуряване нуждите на населението;

- Да се определи срок и се регламентират реда и условия за изготвяне и предоставяне на списъците на правоимащите лица;

-  Набелязване на мерки от страна на общините и държавните предприятия за създаване на стимули с цел осигуряване на дърводобивните дейности с достатъчно човешки ресурс – основно чрез повишаване на трудовите възнаграждения.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha