Неделя, 3 Декември 2023

През август се повишиха нивата на фините прахови частици в Русе и Силистра

През август се повишиха нивата на фините прахови частици в  Русе и Силистра
Публикация   15:43     21 Септ, 2022 /     akcent.bg   /     397

   През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара повиши нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в градовете Русе и Силистра. В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това сочат  данните от  месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията. В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона,  което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се  дължат на пренос на пясъчни маси. Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител. 

   Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Русе през август тя е  37,77 μg/m³, в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³, а за град Силистра съответно - 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли.  

   Броят на  регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Русе е 39, което надхвърли разрешените 35 в годишен план от  националното екологично законодателство. За град Силистра до момента по показател фини прахови частици 10 микрона са отчетени 12 дни с превишения. 

         Нивата на останалите следени  атмосферни замърсители остават трайно ниски.

   В град Разград приключиха измерванията на качеството на атмосферния въздух с Мобилната автоматична станция на ИАОС. Резултатите ще бъдат обявени след предоставянето на протоколите от измерванията от Регионална лаборатория-Русе.

 

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се  изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра. Публикува се ежемесечно на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

 

Тагове : ФПЧ , нива ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още