Неделя, 3 Декември 2023

Станимир Станчев: Влизам в изборите много амбициран да работя и постигам конкретни резултати за региона ни

Станимир Станчев:  Влизам в  изборите  много амбициран да работя и постигам конкретни резултати за региона ни
Публикация   16:36     10 Март, 2021 /     akcent.bg   /     734

   Акценти за икономическото и социалното развитие на Русенска област в работата ми  като народен представител

Ще допринеса  за икономическото и социалното развитие на Русенска област,защото смятам, че това щедоведе до повишаване на доходите и жизнения стандарт.

  • Ще работя за създаването на нова индустриална зона в община Русе. Така ще привлечем  високотехнологични производства и ще повишим  добавената стойност за местната икономика. Само в такава индустрия може да се използва кадровия потенциал на Русенска област  и да се повишат доходите чрез разкриване на нови работни места.
  • Ще работя за икономическо развитие на областта и балансиране на икономическите мощности между „цетър-периферия“.

Безспорно Русе е икономически център. Но  имаме още седем общини с благоприятна среда за бизнес и  с ненапълно използван капацитет за развитие на  икономика им. Затова ще работя в посока  за подпомагане на малкия и семейния бизнес, за осигуряването на  добър микроклимат за -неговото- развитие и повече достъп  до европейско финансиране.  Ще работя в посока подпомагане на малкия и семейния бизнес, осигуряването на  добър микроклимат за неговото развитие, повече достъп  до европейско финансиране. 

  • Ще съм най-активният  застъпник  от областта за създаването на Местни инициативни групи /МИГ/ и финансиране на техните стратегии по европейския  подход„Водено от общностите местно развитие“в следващия програмен период 2021- 2027г.

Много е свършено през изминалите програмни периоди 2007-2013 г. и 2014-2020  г. , но в Русенска област  има и пропуснати ползи от усвояването на европейски финансов ресурс  за реализиране на  малки проекти в селските райони.  Причината за това е, че няма действащи МИГ на територията с финансирани стратегии за развитие. Изключение прави само МИГ Тутракан- Сливо поле.

  • Създаването на благоприятни условия за развитие на социалното предприемачество и самостоятелна заетост в периферните и малки населени места в Русенска област ще бъдат важен момент от  моята работа.

 Социалните предприятия са единиците, които  могат  да осигуряват трайно квалификация и заетост на хората с увреждания, дългосрочно безработни лица и уязвими групи от населението в региона.

Защитената и субсидираната заетост също са важен инструмент и дават решение в борбата с  безработицата  в областта, вследствие на пандемията и  икономически диспропорции на региона.

Ще съм активен участник  в създаването и провеждането на национални политики, твърдо отстоявайки интересите на област Русе.

Без странични зависимости, без страхове, без компромиси!Ще вложа  цялата си енергия и хъс, защото аз така работя – в бизнеса, който управлявам, в работата си като общински съветник и като бивш заместник областен управител.

Тагове : Станчев , СДС ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha