Събота, 9 Декември 2023

Военна академия "Г.С. Раковски" се превръща във все по-предпочитано място за обучение от знаещи и амбициозни млади хора

Военна академия
Публикация   13:40     17 Юли, 2020 /     Интервю на Румен НИКОЛАЕВ   /     2138

Ген- майор д-р Груди Ангелов: Партньорството с Русенския университет се задълбочава и разширява на база качествено обучение в съвременни специалности

  С генерал – майор д-р Груди Иванов Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ разговаря Румен Николаев. В Русе бе подновен нов петгодишен договор за сътрудничество между Русенския университет и Военната академия

   Снимка: Авторът

 • Г-н генерал, реално Вие сте завършен военен, офицер от кариерата предвид и внушителната ви професионална биография. Така ли се и чувствате?
 • Да, аз съм военен от кариерата. Извървял съм целия път  от командир на взвод до командир на бригада, сега- началник на Военна академия.
 • Похвално е, че през последните няколко години има завръщане към военната и офицерската професия. Но сегашните кандидати, ако ги сравним с онова време, когато Вие сте кандидатствали, не са ли доста по-различни… Чувства ли се липсата на казармата у онези, които искат и стават военни?
 • Казармата и липсва, и не съвсем. Ние не можем да сравняваме ситуацията сега с тази от преди 30 години -  в ерата на Студената война, когато имахме 40 минути готовност, когато днешните наши партньори бяха противници и трябваше и се готвихме да се бием срещу тях.  По друг начин стоят и заплахите, пред които сме изправени. В момента имаме епидемична обстановка на COVID- 19. Това е една заплаха, която никой не може да предвиди. В състояние на криза сме. Има и терористични заплахи- конфликти в Сирия, в Ирак, по цял свят, те не стихват…  Трябва да се готвим за нов тип война, трябва да се готвим за нов тип предизвикателства.   Не може да казваме, че нашите момчета ще ги направим мъже само ако са в казармата.
 • Вече като че ли няма онази необходимост от живата сила в армията като основна?
 • Никой няма да води тази тотална война, както е било през Втората световна война. Вече има други способи, други механизми… Но населението трябва да е готово  за това, а армията трябва да запази териториалната цялост на страната.
 • Но нямаме ли дефицит на патриотизъм през последните години?
 • Патриотизмът се възпитава. Започва още от семейството. Никой не може да очаква, че влизайки в казармата, някой ще стане патриот.  Още от раждането трябва да започнем да възпитаваме децата си.
 • Така е, но в момента чувства ли се този дефицит?
 • Бих казал, че е необходим малко повече оптимизъм по темата.  Но наистина в основата на патриотичното възпитание е семейството. Покрай ежедневните грижи, забързаността на ежедневието, стремежът да се набави насъщния, други- да увеличат богатството си, забравяме този момент. Може би тук трябва да е ролята на държавата, да напомни…
 • Много точно. Но като че ли държавата не е особено убедителна като възпитател в патриотизъм, така ли е?
 • Ще се въздържа от коментар за политики. Но тъй като държавността е част от моята дисертация- да, държавност, но и сега не е изчистен понятийният апарат. Няма ясни критерии какво представлява държавността, държавата, националната сигурност, елементите на националната сигурност…  Спомням си като курсант във военното училище бяхме наказани целия взвод /1983-1984 г/ за това, че бяхме подчертали в класното границите на Симеонова  България. Наказаха ни, защото това било израз на шовинизъм. Смятам, че няма нищо лошо в шовинизма, стига да не е реактивен, да не води до провокация за война.
 • Да влезем в реалността. Вие отбелязахте, че имате вече втора година ръст в приема в академията. На какво се дължи това?
 • Миналата година имаме ръст със 70 процента спрямо 2018 г. До момента, без да е започнала истинската кампания, имаме с 60 души повече или броят на заявленията за бакалаври  във Военната академия вече е 200  при държавна поръчка 29. Нашите планове бяха да приемем платено 80 души, а техният брой към момента е двойно повече.  А защо е този интерес- според мен всеки един млад човек, а и не само, трябва да мечтае. Да има цели, да има хоризонт пред себе си, да дръзне да сбъдне мечтите си.  Доброто планиране, добрата реклама позволи обществото да познае Военната академия по-добре. Тази година с подкрепата на Столична  община поставихме реклама и на билбордове в столицата …
 • Какъв  е профилът на кандидатът да учи при Вас, между кандидатстващите държавна поръчка и платеното обучение?
 • Почти няма. Всички са с висок успех…
 • Като мотивация имам предвид?
 • Все повече хора търсят реализация в системата за защита на националната сигурност. Но тук има един сериозен проблем, който не е решен- няма професия- експерт по национална сигурност. Няма я в класификатора на длъжностите. А има няколко закона, които я изискват- Закон за управление при кризи, Закон за противодействие на тероризма, Закон за киберсигурност…   Сега всичко се възлага на колегите от отделите за мобилизационна подготовка. Това са обикновено пенсионирани военнослужещи или полицаи. Но те не са експерти по тероризъм и киберсигурност.
 • Завършвайки Академията – кои специалности са най- атрактивни за работа?
 • В последно време са киберсигурност, противодействие на тероризма, Национална сигурност, Мениджмънт на сигурността, Психология в сферата на сигурността. Миналата година имахме 50 магистри.
 • Как ще оцените все по-голямото присъствие на жените в армията?  Не се ли разваля дисциплината?
 • Да, през последните години техният брой се увеличи доста. Трябва да призная, че жените са по- дисциплинирани от мъжете. Някои от тях са и много добри началници.  Пример за това е лейтенант, сега вероятно е капитан, Желязкова, която за първи път води рота в Афганистан. А тя беше само на 24 години. Това беше по времето, когато бях комантир на бригада....Беше мъжко момиче.  И за случая бих казал- знаещият и можещият не се страхуват от нищо. Незнаещият и неможещият се страхува другите да не разберат колко много не знае и не може. Затова казва, че се притеснява…
 • Как се случи годежът на Военна академия с Русенския университет?
 • Това се е случило при моя предшественик- адмирал Петев е положил основите през 2014 г. Оценявам го като едно много добро сътрудничество. Всичко, което се договаряме, се изпълнява. Имаме си пълно доверие, а това е много важно  в съвместната ни работа.
 • В какво се състои тази полезност, да я наречем, в партньорството Ви с Русенския университет?
 • Първо- качество на обучението. Както Русенският университет, така и Военна академия нямат акредитация под 9.00.
 • Всъщност, колко души се обучават при Вас годишно?
 • Ние подготвяме кадри за държавната администрация, военнослужещи, не само цивилни студенти и техният брой е над 2000 души. Те се обучават в 16 специалности. Отделно водим различни курсове с различни ведомства. С Русенския ни партньор -с Русенския университет- проф. Белоев, проф. Пенчева, с цялото ръководство, работим изключително добре.
 • Всъщност, по  модерната тема за свързване на ВУЗ-овете в мрежи реално вие вече работите по този начин?
 • Това е факт, на който даваме по-голяма дълбочина- развиваме го по-подробно. Ще има прием и в София, и в Русе. Така ще се постигне и мобилен  обмен на преподаватели. Така и студентите няма да са ощетени откъм социални условия.

 

   Генерал – майор д- р Груди Иванов Ангелов

Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 10.09.1965 год. в гр. Хасково

Образование

1983 Завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София
2006 – 2007 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Военна кариера

1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София

  Участие в мисии

2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“

Допълнителна квалификация

1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
1992 Курс за предни авионасочвачи
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия

Член на:

1. Управителния съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността.

2. Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища
в Република България.

3. Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили

  Публикации

 1. Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията – Международна научна конференция 11-12.04.2018 г. – Първа част.
 2. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната – списание „Военен журнал“ 1-2/2019.
 3. Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. / Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор – Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ 2018 г.
 4. Базова концепция за национална мощ / Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната – Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ 2018 г.
 5. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ – списание „Военен журнал“ 2/2018 г.
 6. Кибервойна – аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията /Българска военна мисъл, ISSN 2603-3550, април 2018 г.
 7. Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война – списание „Военен журнал“ 1/2018 г.

        8 Ангелов, Груди. Кибервойна – аспекти на сигурността при управлението на силите и оръжията. – В: Българска военна мисъл, 2018, No 1, http://bvm.bg/2018/02/08/broi1/.

         9 Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E.Training of Trainers at Operational and StrategicLevel.Sciendo, International ConferenceKnowledgeBasedOrganization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14 19.https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf.

         10 Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. Военен журнал, 2019, № 4, с. 88 – 93. ISSN 0861-7392 (print); ISNN 2534-8388(online).

        11  Груди Ангелов / Grudi Angelov. Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. Публични политики.bg (issn 1314-2313) public policy.bg. vol 11, no 2 (2020): сигурност - тематичен брой / security - thematic issue.

          12   Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. ISBN 978-954-509-581-8, София, 2020, 128 с.

        Награди

2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
2013 “10 години България в НАТО” медал за принос към НАТО
2015 Награден знак за отлична служба І степен
2017 Награден знак за вярна служба I степен
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
2018 Пушка
Други награди и грамоти

   Владеене на чужди езици

Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.

   Семейно положение

Женен с две деца

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още