Петък, 8 Декември 2023

Ново поколение биодизел идва от 1 април, но не на шега

Ново поколение биодизел  идва от 1 април, но не на шега
Публикация   08:18     13 Март, 2019 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     3465

"Астра биоплант" работи в тази посока от преди 7 години, в готовност е и с нов проект

От  1 април влиза изменение на Закона за възобновяемите енергийни източници ЗВЕИ, което ще задължи разпространителите на горива да влагат 1 процент биодизел от второ поколение. Това съобщи управителят на Астра биоплант Димитър Минчев, единствен в страната производител на биодизел .

      Как се стигна до подмяната в състава на минералните горива с възобновяеми? 

  Европейският съюз води политика от 2012 година за подмяна на конвенционалните минерални горива с възобновяеми. Целта е да се прекрати или намали максимално ваденето на въглерод от земята и генерирането на въглероден диоксид.

 Какво е ново при възобновяемите горива- при тях въглеродът е в цикличност /имаме производство на биогорива от растения - маслодайни култури, които при растежа си абсорбират въглероден диоксид/.

   Всеки момент предстои ЕС да гласува окончателно промените в  Директива за възобновяемата енергия, която регламентира политиката за периода 2020 – 2030 г, поощрявайки и ползването на възобновяема енергия /вкл. и биодизел/ от нехранителен произход – технически култури, отпадъци от преработка на селскостопански култури- слама, отсевки , продукти, съдържащи целулоза, като и отпадъчни масла от кухни, животински мазнини и др.

     Досега- до 2020 година,  изискванията на ЕС предвиждаха да се достигне до 20 процента от общо потребяваната енергия да е възобновяема, като целта за енергията за транспорт е 10 на сто.

     Измененията за периода до 2030, влизащи в сила с новата директива  поставят за цел  да се постигне  от 37 на сто възобновяема енергия от общото потребление в Съюза. Делът на възобновяемата енергия в транспорта трябва да достигне 14%, като постепенно трябва да навлязат биогорива произведени от отпадъци (от ново поколение).

    Промени в технологията

   В момента в България влагането на биодизел е 6 процента  9 на сто биоетанол при бензините.

  Така страната ни е на едно средно ниво спрямо другите страни в ЕС.

  Използването на нови нехранителни суровини,  води и до промяна на технологиите за производство. Те са по-сложни и разбира се, по иновативни.

  Предимството при използването им е оползотворяване на отпадъци и намаляване на влагането на хранителни суровини.

  Съгласно новата директива на ЕС количествата използвани биогорива второ поколение се отчитат  двойно за постигане на целите за дял на възобновяема енергия в транспорта, Двойното отчитане на количествата биогорива ново поколение е и във връзка с двойния екологичен ефект, вeднъж намаляване количества отпадъци в околна среда и второ замяна на нефтени горива и емисиите от тях.

     Готов  ли е  Астра биоплант  за производство на биодизел- второ поколение?

      Още от 2012 година Астра биоплант разви проект, с който се влагат в биодизела отпадъчни масла от кухни, обяснява Димитър Минчев. Процентът в момента вече е достигнал до 25 на сто от общото производство на дружеството.

     Разработен е и нов проект за влагане на други маслени отпадъци, който предстои да бъде внедрен след като получи одобрение от имащите отношение към него институции.

    С влизането на изменението на ЗВЕИ от 1 април разпространителите на горива в България ще са задължени да влагат и един процент биодизел второ поколение . По-модерното и по-сложно производство, както и недостигът на отпадъчни суровини  естествено ще доведат до  по- висока цена на крайния продукт, но това не би трябвало да се отрази в крайната цена на горивата.

   Сметките показват, че влагането на новият биодизел ще повиши стойността на литър дизелово гориво с 0,2 стотинки на литър, обясни Минчев.

   Над 50 на сто от произведеният биодизел от Астра биоплант се изнася, каза още Минчев. Клиенти на завода са търговци от Унгария, Италия, Германия и др.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha