Петък, 8 Декември 2023

Не високата скорост, а незаключена стрелка на релсовия път е причина за трагедията в Хитрино

Не високата скорост, а незаключена стрелка на релсовия път е причина за трагедията в Хитрино
Публикация   10:06     12 Март, 2018 /     akcent.bg   /     1567

Нови технически експертизи на чуждестранни вещи лица влизат като доказателство в съда

  На пресконференция на Булмаркет ДМ в пресклуба на БТА в столицата днес бяха съобщени нови факти, свързани с трегичния инцидент в Хитрино. Участие н взеха Станко Станков, управител,  Светослав Първанов, зам. управител и Стефан Иванов, управител на Булмаркет Рейл карго, както и на адвокат Николай Киряков.

  Ето и акценти изнесените факти по  от направените технически експертизи във връзка с трагичния инцидент при Хитрино на 10.12.2016 г.:

  • Не високата скорост, а незаключена стрелка на релсовия път е причина за трагедията в Хитрино
  •  При дерайлиране на влакова композиция заради висока скорост първо това се случва с локомотива
  •  Релсовият път край Хитрино има нужда от спешен ремонт, който не е извършен, до деня на катастрофата
  • В композицията е имало цистерна, която не е отговаряла на условията и изискванията за безопасност и е забранена за експлоатация. Именно тя се е пробила и е причинила теча на газ. Отговорност за изправността в случая не носи превозвача.
  • Искрата, взривила част от Хитрино, не е от печка на къща, а от волтова дъга на контактната мрежа при повторно включване.
  • Не е ясно защо влаковата композиция е отклонена за първи път от магистралния път…

    Нови технически експертизи доказват, че не високата скорост, а повреда на релсовия път е причина за трагедията в Хитрино. Становището, изготвено от авторитетни европейски експерти , вече е прието от съда по едно от гражданските дела за обезщетение и има статут на доказателство.

   Като основна причина за инцидента от декември 2016 г. в с. Хитрино, при който дерайлира композиция с цистерни и последвалия взрив, при който загинаха 7 души, се сочи високата скорост. Експертизата на чуждестранните вещи лица инж. Лукаш Пъиш- експерт в по ж.п. техника в министерството в Букурещ и екип специалисти от Института по ж.п. техникаа в Берлин достига до заключението, че това е важно, но недостатъчно обстоятелство. По безспорен начин те доказват, че повреда на стрелката, която разделя коловозите е истинската причина за инцидента.

   Изчисленията показват, че наистина влакът се е движил с по-висока скорост от разрешената, но при този вираж на коловозите и броя на вагоните, композицията може да се обърне, ако скоростта надвиши 111 км/ч, което не съответства на данните от разследването. Следователно причината за катастрофата е една от стрелките на коловозите на гара Хитрино, която най-вероятно не е била заключена. За това говорят следните факти:

   Локомотивите и първите пет вагона на композицията минават през конкретната стрелка без проблем. Те спират без проблем и на гара Хитрино, без никакви щети въпреки „високата“ скорост. Проблемът възниква при преминаването на шестия вагон, чиито колела тръгват  едновременно по двата коловоза. Дерайлирането е било неизбежно, тъй като стрелката, разделяща двата коловоза е позволила първите колела на вагона да тръгнат по единия коловоз, а вторите колела - по другия коловоз. В резултат на това се къса връзката между шестия и седмия вагон и влакът дерайлира. Същото говорят и кадрите, направени с дрон  през  дните след катастрофата и показват, че цистерните са се обърнали от двете страни на коловозите. Според специалистите, ако ставаше дума за висока скорост, то трябваше всички вагони  да са от външната страна на завиващия коловоз, както да дерайлират двата локомотива и първите пет вагона. Невъзможно е без въздействие на стрелките, един вагон да се движи по два коловоза едновременно.

   Интересни са и заключенията на експертите за състоянието на пробитата цистерна, допустимо ли е  било да се експлоатира, както и за причините за възпламеняване на изтеклия газ.

   Според направените измервания и изчисления цистерната не отговаря на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и Правилника за международни превози на опасни товари (RID). Конструкцията на този тип цистерни е с полусферични дъна, които се оценяват като опасни. Поради своята крехкост и през 80-те години на миналия век са забранени от производство. За експлоатираните към момента на забраната вагони от този тип са дадени предписания за монтиране на допълнителни защитни елементи, които да гарантират тяхната безопасност до изтичане на експлоатационния им живот. Това нещо не се е случило с въпросната цистерна въпреки задължителните периодични прегледи, извършвани от собственика в чужбина. Нещо повече, след инцидента в Хитрино е изготвен доклад от комисия на собственика на вагона, в който недвусмислено се сочи, че по отношение на останалите цистерни от флотилията им трябва да се вземе решение дали да се реконструират в съответствие с изискванията на RID или да се бракуват. Това обстоятелство е особено тревожно, тъй като неустановен брой необезопасени цистерни продължават да се движат по европейската железопътна инфраструктура и днес.

  Установени са данни, че след изтичане на пропилена от цистерната са направени опити от дежурните енергодиспечери да подадат електричество в контактната мрежа, с което са предизвикани волтови дъги, които е много вероятно да са предизвикали взрива.

   Това са само част от въпросите, които очакват своя обективен отговор в съдебна зала.

    Новите експертизи, както и доклада на чуждите експерти, вече са приети от съда, което им дава статут на доказателство. Интересно е как ще се отнесе към това доказателство наказателния съд в Шумен, който даде ход на делото. Според прокуратурата виновни за трагедията са само машинистите на влака. Още в първото заседание по делото адвокатите им заявиха, че по време на разследването се е работило само в тази посока и разследващите са игнорирали всички други версии и доказателства, които сочат, че може да има вина и в служители на гара Хитрино.

   Игнорирана беше и телеграмата, която пък показваше, че релсовият път край Хитрино има нужда от спешен ремонт, който не е извършен до деня на катастрофата, тъй като ремонтната машина също се е развалила.

   Установени са несъответствия с приетите планове и правила за приемане и пропускане през гара Хитрино на влакове с опасни товари. До настоящия момент не е дадено аргументирано обяснения поради каква причина администрацията на гарата е взела решение влакът да бъде отклонен.  

   Любопитна подробност е, че Комисията за разследване на тежки произшествия в железопътния транспорт в Министерство на транспорта, както и вещите лица по наказателното дело, които изготвят и защитават експертизата, че причината за катастрофата е високата скорост, са тясно свързани както помежду си, така и със стопанина на железопътната инфраструктура.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha