Високи и много високи показатели на заболяемостта с временна неработоспособност в `Монтюпе`

Високи и много високи показатели на заболяемостта с временна неработоспособност в `Монтюпе`
Публикация   14 Септ, 2016   /     Румен НИКОЛАЕВ   /     1652

Столична РЗИ ще проверява фирмата за трудова медицина АБ консулт, становище за качеството на русенски въздух ще даде НЦОЗА

  Налице са високи и много високи показатели на заболяемостта с временна неработоспособност, висок относителен дял на болести при профилактичен преглед….

  Трудозагубите от заболяемостта с временна нетрудоспособност се свързват с групата на 126 често и дълго боледували лица…

  Това са част от изводите, които фирмата по трудова медицина АБ консулт- София е написала в обобщен регулярен анализ до РЗИ- Русе в края на юни 2015 година. На основата на направения анализ за отсъствие на връзка между заболеваемостта с временната нетрудоспособност се дават и общи препоръки, включително и повишаване на здравната култура на работещите…

  Директорът на РЗИ д-р Маргарита Николова е изпратила писмо до Столична РЗИ с искане за проверка на въпросната фирма, която би трябвало да извършва изследване на работната среда, заболяемостта, да поддържа досиета на всеки един работник в електронен и вид и на хартия, както и да извършва оценка на риска на здравето на работниците.

  Във връзка с писмо на РИОСВ до Здравната инспекция за становище за въздействие на замърсителите на въздуха върху здравето на жителите на Русе, директорът д-р Маргарита Николова е уведомила главния здравен инспектор на България д-р Ангел Кунчев. Директорът на РЗИ- Русе е получила потвърждение, че ще бъде извършен анализ от Националния център по обществено здраве и анализи на атмосферния въздух в Русе на база данни, подадени  от ИА по околна среда към екоминистерството, след което ще бъде направено и становище.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha