Днес е : Вторник, 22 Септември 2020

Бизнес и Туризъм

Изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2020 г.

Спрямо миналата година има намаление на приходите от 2 990 000 лв заради неблагоприятните условия от COVID-19

10 September, 2020

Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и ще бъде с три приоритетни оси

Одобреният работен проект на новата програма ще бъде внесен за преговори в Европейската комисия

10 September, 2020

България ще има Агенция за изследвания и иновации

Целта е ускоряване на процеса по създаване на иновационни продукти

10 September, 2020

Реклама