Днес е : Понеделник, 1 Март 2021

Историческо развитие на град Русе

Публикация 31 Jan, 2011 / Ирина Ангелова

 

 

 

 

Още от възникването си града започва своето развитие в западна посока - в посоката, която тече реката. Във всеки един от периодите на разрастване на града териториите в западната посока се усвояват пъти по-бързо отколкото в източните части на града.

Хипотезата показва какви са били предвижданията за развитие на града след средата на миналия век. Предвиждало се е териториите, непосредствено до реката се усвояват равномерно в източна и западна посока. Урбанизирането в южна посока е слабо - предвижда се линейно нарастване на центъра и на целия град. Може да се каже че хипотезата за линейното нарастване на центъра в източна посока става реалност.

     

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама