75% от хората в България се затрудняват да покриват всекидневните си разходи

75% от хората в България се затрудняват да покриват всекидневните си разходи
Публикация   07 Юни, 2023   /     akcent.bg   /     454

   Над 75% от хората в България се затрудняват да покриват всекидневните си разходи, показва анкета на НСИ сред 5 682 души на 16 и повече години от 3 053 домакинства. Резултатите отразяват състоянието на домакинските бюджети през първото тримесечие на годината.

   С известни затруднения са 35.8%, за 26.8% това е трудно, а за 14.2% - като много трудно. Делът на тези, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта за година, спрямо първото тримесечие на 2022-ра.

   Относително лесно покриват всекидневните си разходи 19.7%, 3.5% не изпитват никакви затруднения. Делът на хората без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото на 2022 г.

   Около 1/3 от анкетираните ограничават потреблението си на енергия, е видно от новия въпрос „През предходното тримесечие Вашето домакинство можело ли е да си позволи достатъчно потребление на енергия? (електричество, природен газ или др. за отопление, топла вода, готвене, охлаждане, осветление и електрически уреди)“. 31.2% са отговорили, че са се ограничавали.

   28.8% от живеещите в градовете признават, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата те са 37.8%.

   Непроменени са останали доходите на 74.6% от запитаните през последните 12 месеца. Те са с 1.6 пр. п. повече от първото тримесечие на 2022 г. Увеличение са посочили 20.1% - също с 1.6 пр. п. повече от 2022-ра. Тогава са увеличени доходи са се радвали 18.5%. Намалява делът на хората с намалени доходи през последната година. Той е 5.3% през първото тримесечие на 2023-та, или с 3.2 пр. п. по-малко от същото тримесечие на 2022-ра.

   Въпроси в анкетата са засегнали и степента на удовлетвореност от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и др. Анкетираните дават висока оценка - средно 7.17 през първото тримесечие на 2022 г. и 7.20 през първото тримесечие на 2023 г., при скала на измерване от 0 до 10. Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.71 през първото тримесечие на 2022 г. и се повишава до 5.99 през първото тримесечие на 2023 г., измерена по същата скала от 0 до 10.

Тагове : разходи ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha