Сряда, 17 Април 2024

Парламентът прие механизма за разследване на главния прокурор с 210 гласа

Парламентът прие механизма за разследване на главния прокурор с 210 гласа
Публикация   20:18     26 Май, 2023 /     akcent.bg   /     190

   По-малко от 24 часа след като беше приет единодушно в правната комисия на парламента, механизмът за разследване на главния прокурор влезе в пленарна зала за окончателно гласуване и бе приет с 210 гласа “за”.

   ГЕРБ предложи мнозинство от 13 гласа за назначаване и освобождаване на главния прокурор, но минимум 17 гласа за председателите на ВКС и на ВАС и за прекратяване на мандата на изборен член на ВСС. Т.е. за съдийските председатели да остане сегашното мнозинство, без “двойното мнозинство", предлагано от Министерството на правосъдието (при 13 гласа).

   Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от МС, се цели регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, съществуването на възможност наказателен съдия от Върховния касационен съд с ранг на върхове съдия да ръководи разследване срещу главния прокурор или негов заместник, когато има основание за това, да се намалят необходимите гласове във ВСС за сваляне от власт на главния прокурор от 17 на 13 гласа, както и да се въведе съдебен контрол при отказ за образуване на досъдебно производство. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha