Понеделник, 27 Май 2024

БАБХ провери над 2 000 магазина и ресторанта, 10 % са с актове и предписания

БАБХ провери над 2 000 магазина и ресторанта, 10 % са с актове и предписания
Публикация   08:13     26 Май, 2023 /     akcent.bg   /     241

   Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 2 128 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене в периода 15–19 май. От тях 1 516 са по официален, планов контрол, а 70 по сигнали и оплаквания от граждани.

   За констатирани нарушения при инспекциите са съставени 28 акта за установяване на административни нарушения и 126 предписания.

   Преустановена е дейността на един обект, за извършване на търговска дейност с храни без регистрация, съгласно изискванията на Закона за храните.

   През изминалата седмица са унищожени повече от 55 кг храни. Възбранени и насочени за унищожаване още 244 кг и 21 литра храни от животински и неживотински произход, част от които са били с изтекъл срок на годност, а други без етикети на български език. Констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България свързани с прилагане на законодателството в областта на храните са: предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикетировка, неправилно съхранени; несъответствия по сграден фонд, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; работещи обекти, които не са вписани в регистъра по Закона за храните и други. 

   Гражданите могат да подават сигнали и оплаквания до Българската агенция по безопасност на храните на Горещия телефон 0700 122 99 или в секция „Подай сигнал“ на официалния сайт на БАБХ.

 

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha