Велико Желев е лицето зад паравана на спечелени поръчки на АПИ за 900 млн. лв.

Велико Желев е лицето зад паравана на спечелени поръчки на АПИ за 900 млн. лв.
Публикация   19 Май, 2023   /     akcent.bg   /     706

Пътната агенция елиминира голям брой от конкурентите за пътно поддържане на районите Северен централен и Североизточен

   Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) избра фирмите, които ще поддържат пътищата в два от 6-те района в страната – Северен централен и Североизточен. Стойността на двата търга е малко над 902.1 млн. лв. без ДДС. Победителите в различните области са компании, свързани директно или индиректно – най-често чрез съдружници – със строителния бос на „Хидрострой“ Велико Желев.

   Комисията, оценявала офертите на участниците, е разчистила конкуренцията на Желев за Северен централен район, като още на етап технически предложения не е допуснала другите фирми до отваряне на ценовите им предложения, става ясно от Регистъра за обществени поръчки.

   Търговете, които бяха стартирани тихомълком от агенцията през февруари са особено важни – не само заради огромната им стойност – над 3.6 млрд. лв. без ДДС – но и защото в контрактите вече влизат и елементи на основни ремонти.

   Подобна опция не бе предвидена в старите договори за текущ ремонт и поддръжка, които се превърнаха в особено гореща тема по време на предишните служебни правителства и на редовния кабинет "Петков". Контрактите бяха обявени за незаконни, тъй като по тях фирмите са извършвали основни ремонти. Освен това стойността им бе завишена в пъти заради допълнителни възлагания.

   Така се стигна до война между държавата и пътния бранш, която в крайна сметка се прехвърли и в парламента. Именно депутатите трябваше да решават колко пари трябва да бъдат изплатени на фирмите за извършените дейности. Резултатът – компаниите получиха 650 млн. лв. Впоследствие обаче решението на 47-то НС бе обявено за противоконституционно.

   Преди ден регионалният министър Иван Шишков коментира, че по старите договори на фирмите са платени и средства за ремонти, които имат елементи на основни. Той обаче не назова стойността на разплатената сума. Претенциите на бранша надвишаваха 2.4 млрд. лв., а освен това бяха замразени ремонти за поне още 2 млрд. лв.

                      Северен централен район

   Общата стойност на търга за Северен централен район е над 522.7 млн. лв. без ДДС. Офертите на фирмите бяха отворени в средата на март. Ценовите оферти са отворени между 11 и 12 май, става ясно от Регистъра за обществени поръчки.

   В следващите 4 години ОПУ-Велико Търново и ОПУ-Габрово ще се поддържа от „Пътни строежи – Велико Търново“ срещу над 232.4 млн. лв. без ДДС. Справка в Търговския регистър показва, че едноличен собственик на капитала, през няколко дружества, е Григор Иванов – съдружник на строителния бос Велико Желев, който бе арестуван преди месеци по сигнал за изнудване и побой на свой служител. Впоследствие бе освободен под парична гаранция от 20 хил. лв.

    Справка в Търговския регистър показва, че съвсем наскоро – на 10 май 2023 г. – Желев е заличен от Съвета на директорите в „Пътни строежи – Велико Търново“. Това е само два дни преди класирането на АПИ. Според Търговския регистър към 18 май 2023 г. Велико Желев е сред действителните собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството.

Конкуренцията на Желев за двете области, в лицето на другите фирми, е отвята още на етап технически оферти и до отваряне на ценовите им предложения дори не се е стигнало, става ясно от протокол на Комисията. Членовете ѝ са отстранили фирмите заради пропуски в линейните графици или за това, че описаната последователност на дейностите е в несъответствие с предписанията на техническата спецификация на АПИ.

Пътищата в ОПУ-Разград ще продължават да се поддържат от Консорциум „ТРП Лудогорие 2019“, с участници „Пътинженерингстрой-Т“, „Битумина ГмбХ – България“, „Строймонтаж“ срещу над 71.7 млн. лв. без ДДС. Григор Иванов е едноличен собственик и на „Пътинженерингстрой – Т“. Другата компания в обединението – „Битумина ГмбХ-България“ – е една от фирмите, получила аванси за строителството по "Хемус" и бе осветена от бившият външен министър Бойко Рашков.

   За тази област още 4 фирми са подали оферти, но всички са отстранени заради пропуски в техническите им оферти. Подобно на предните две области, Комисията изобщо не е отворила ценовите оферти на компаниите.

   „Пътинженеринг“ АД ще поддържа пътищата в ОПУ-Русе срещу малко над 125.3 млн. лв. без ДДС. В Съвета на директорите отново фигурира Григор Иванов – доскорошният съдружник на Велико Желев.

   Подобно на останалите области, и тук Комисията е отстранила останалите два консорциума заради пропуски в техническите им оферти, като ценовите им предложения изобщо не са отворени.

   „Пътперфект-Т“ ще поддържа пътната мрежа в ОПУ-Силистра срещу малко над 93.3 млн. лв. без ДДС. Ценовите оферти на останалите два консорциума не са отворени, тъй като са отстранени още при прегледа на техническите им оферти. В Съвета на директорите отново фигурира Григор Иванов, а до 2009 г. там е Стефан Чайков, който сега е председател на браншова "Камара Пътища".

Последните две компании, които са победители за областите Русе и Силистра, поддържаха пътищата там и по времето на ГЕРБ.

       Североизточен район

И ако при Северен централен район Комисията е отрязала компаниите още на етап технически оферти, то при търга за Североизточния район повечето от компаниите са стигнали поне до отваряне на ценовите им предложения. Така тук поне привидно е спазен принципът на конкуренцията.

   Обществената поръчка за района е на стойност над 379.5 млн. лв. без ДДС. Ценовите оферти на компаниите са отворени между 11 и 12 май.

   Пътищата в ОПУ-Варна ще се поддържат от ДЗЗД „Роуд Проджект“, с участници „Хидрострой“ АД, собственост на Велико Желев, и „Трансстрой – Варна“ срещу малко над 102.9 млн. лв. без ДДС.

Консорциумът е класиран на първо място с 99.65 точки. На второ място е класиран ДЗЗД „Варна – Североизточен район“, с участници „Пътища и мостове“ и „Пътно строителство“, но едва с 60.92 точки. В действителност единичните цени в офертата на ДЗЗД „Роуд Проджект“ са една идея по-ниски от тези на конкурента му.

   Пътната поддръжка в ОПУ-Добрич печели ДЗЗД „Експерт ПП“, с участници „Инжстройинженеринг“ и „Инфра Експерт“ срещу малко над 70.2 млн. лв. без ДДС.

   Консорциумът тук се е „състезавал“ за първото място с ДЗЗД „Републикански Пътища – Добрич“, с участници „Пътно Строителство“ и „Пътища и мостове“, които обаче са класирани на второ място със 65 точки. При сравнението на единичните цени за зимното поддържане става ясно, че ДЗЗД „Републикански Пътища – Добрич“ е подала по-ниски цени, но въпреки това не е класирана напред.

   Пътищата в ОПУ-Търговище ще се поддържат от „Пътинженерингстрой-Т“ срещу малко над 107.9 млн. лв. без ДДС. Компанията е едноличен собственик на капитала на „Пътни строежи – Велико Търново“, която както стана ясно по-горе има връзка с Велико Желев.

Тук Комисията е отстранила конкуренцията още на етап технически оферти и не е допуснала  „Автомагистрали - Черно Море“ до отваряне на ценовото им предложение.

   Пътното поддържане в ОПУ-Шумен печели ДЗЗД „ПП Шумен 2023“, с участници „ПП Шумен 2023“ ДЗЗД, „Пътища“, "Пътстрой ВДХ" и „Инфра Експерт“ срещу малко над 98.5 млн. лв. без ДДС.  Велико Желев фигурира в Съвета на директорите на „Пътстрой ВДХ“, става ясно от справка в Търговския регистър.

   Консорциумът е класиран на първо място от Комисията с 99.80 точки. Състезавал се е с „АБ“, която обаче е класирана на второ място с 88.21 точки. Тук в действителност единичните цени на победителя са една идея по-ниски от тези на „АБ“.

   Отстранените компании имат право да обжалват пред КЗК в 10-дневен срок. Междувременно победителите за останалите 4 района и магистралите все още не са обявени от АПИ.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha