Вторник, 26 Септември 2023

Ясни са улиците, по които Община Русе ще изпълни основни ремонти

Ясни са улиците, по които Община Русе ще изпълни основни ремонти
Публикация   16:58     18 Май, 2023 /     akcent.bg   /     241

Цялостно ремонтирани ще бъдат „Солун“, „Плиска“, „Тулча“ и „Доростол“

   Общинският съвет одобри днес корекция на разчета за разходите, необходими за основен ремонт на 24 улици в Русе, вкл. в кв. Долапите и Средна кула. Промяната се налага във връзка с увеличаване обхвата на дейностите и включването на тротоарни настилки в ремонтите.

   Обектите са посочени след съвместни огледи на уличната мрежа, включващи експерти на Община Русе и ВиК – Русе. Установено е, че голяма част от настилките са възстановени от изпълнителите на строително-монтажни работи по проекта за реконструкция, подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура, но амортизирането им с времето налага цялостен ремонт. За да се извършат тези дейности и да се избегне двойното финансиране между Общината, ВиК и строителите, се сключват тристранни споразумения.

   Обектите, които ще бъдат ремонтирани основно, са:

•        ул. “Рига” в участъка от ул. "Юндола" до ул. "Братислава";

•        ул. "Згориград";

•        ул. "Тодор Икономов" в участъка от ул. "Васил Левски" до ул. "Никола Табаков";

•        ул. "Никола Вапцаров" в участъка от бул. "Христо Ботев" до ул. "Стоян Михайловски" и от ул. "Капитан Петко войвода" до бул. "Даме Груев";

•        ул. "Гоце Делчев" в участъка от бул. "България" до бул. „Даме Груев“;

•        ал. "Възраждане";

•        ул. "Тича";

•        ул. "Княжеска" в участъка от ул. "Епископ Босилков " до ул. "Кирил Старцев";

•        ул. "Дондуков-Корсаков";

•        ул. "Мария Луиза";

•        бул. "Цар Фердинанд" в участъка от ул. "Райко Даскалов" до ул. "Александровска";

•        ул. "Ангел Кънчев";

•        ул. "Хан Крум" в участъка от ул. "Борисова" до ул. "Проф. Асен Златаров";

•        ул. "Д-р Петър Берон", в участъка от тупик при Община Русе до бул. "Генерал Скобелев";

•        ул. "Войводова";

•        ул. "Яребична";

•        ул. "Ниш" в участъка от ул. "Бистрица" до ул. "ул. "Солун";

•        ул. "Вардар", в участъка от ул. "Разлог" до ул. "Бистрица" и  в участъка от ул. "Солун" до ул. "Петрич";

•        ул. "Бистрица";

•        ул. "Мостова";

•        ул. "Муткурова", в участъка от ул. "Александровска" до бул. "Генерал Скобелев";

•        ул. "Проф. Асен Златаров";

•        ул. "Кула", кв. Долапите;

•        ул. "Велинград", кв. Средна кула.

   Необходимите дейности за реализиране на обектите (проектиране, строителство, авторски и строителен надзор и оценка за съответствие на инвестиционните проекти) ще бъдат извършени с инвестиционен кредит.

   Други ключови улици, които също ще бъдат цялостно ремонтирани, са „Солун“, „Плиска“, „Тулча“ и „Доростол“. Работата по тях вече е започнала, съгласно одобрената през 2018 г. проектна документация. Към настоящия момент е възложена преработка на одобрените проекти, която е предадена за съгласуване към държавните институции и експлоатационни дружества. По тях вече се действа с одобрени проекти от 2018 година, които ще бъдат преработени.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha