Понеделник, 17 Юни 2024

Бизнесът настръхна срещу нови правила за отчитане по ДДС

 Бизнесът настръхна срещу нови правила за отчитане по ДДС
Публикация   06 Май, 2023   /     akcent.bg   /     446

Министерството на финансите засега отлага въвеждането и създава работна група по казуса

  • Новото изискване всеки месец да се подава протокол за дължими суми по неплатени фактури е ненужно, скъпо и непосилно за малките фирми.
  • Задължението би засегнало над 200 хил. регистрирани по ДДС дружества.
  • След негативна реакция от бизнеса, държавата реши, че ще търси консенсус по темата

    За да улесни своята работа или пък да отговори на възникнал проблем, държавата често е склонна да въвежда административни изисквания към бизнеса, които освен ненужни, са и скъпи. Пресният случай е с предложението компаниите ежемесечно  да се подават към НАП протоколи за неполучените, но дължими по фактура плащания от техните контрагенти.

  За да улесни своята работа или пък да отговори на зародил проблем, страната постоянно е склонна да вкарва административни условия към бизнеса, които с изключение на ненужни, са и скъпи. Престният случай е с предлагането фирмите протоколи за неполучените, само че дължими по фактура заплащания от техните контрагенти.

 
    Правилника за използване на Закона за налога върху добавената стойност (ЗДДС), които бяха оповестени от Министерството на финансите за публично разискване през март. А получените многочислени отрицателни мнения по плана всеобщо са свързани с това ново условие. Според бизнеса то изисква въвеждането на нов безценен програмен продукт за отчитане и ще докара до по-високи цени на счетоводните услуги. Затова и апелът на счетоводната общественост и на бизнес камарите е този текст да отпадне.

   След като по тематиката реагираха и парламентарно показани партии, в петък от Министерството на финансите оповестиха, че тези промени не са признати и не са влезнали в действие. Както и че ще сътвори работна група за тя да предложи " консенсусни ограничения за възстановяване на прогнозирането и анализите на приходите от Данък добавена стойност ".   В нея с изключение на представители на министерството и на Националната организация за приходите (НАП), ще бъдат поканени за присъединяване също бизнес организациите и всички заинтригувани страни.
  

   Според специалистите новото условие опонира на в този момент настоящите отраслови закони. Правилата за водене на отчетност са открити със Закона за счетоводството и в него няма условие за сформиране на протоколи за несъбрани вземания. Такова условие не се съдържа и в Закона за Данък добавена стойност.

   В същото време сходни информации " биха могли да се изготвят единствено от профилирани софтуери, които са извънредно скъпи и внедряването им в редица бизнеси е невероятно или доста би нарушило финансовата им непоклатимост ". Цитатът е от мнение на Съюза са стопанска самодейност, само че на процедура може да се прочете и в сходни отзиви на още куп работодателски и професионални организации, в това число и на ИДЕС (Института на дипломираните специалист счетоводители) и на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ).

   Вторият проблем, който се акцентира във всички мнения е, че сходно условие основава предпоставки за ненапълно, погрешно и неопределено обявление на данни заради спецификите на всеки обособен бизнес. " За да бъде тази информация достоверна, е редно да се подаде след инвентаризация на вземанията, а това е процедура, която нормално се прави един път годишно за достоверното им показване във финансовите доклади. Рисковете от грешки и неверно обявление са големи ", показват от ИПСБ.

  От там допълват, че наредбата би затруднила извънредно доста и записаните по Данък добавена стойност компании, които нямат лични счетоводни отдели. " По наше мнение, в законовите периоди за подаване на месечните заявления по ЗДДС, ще e съвсем невероятно счетоводните адвокатски фирми да обработят и дават достоверна информация ", споделят специалистите.
Реклама

   От ИДЕС пък обръщат внимание, че в огромната си част сходни вземания при обикновено действие на бизнеса са настоящи и ще бъдат уредени в границите на 3 до 6 месеца. " Това понижава полезността на заявената информация и е несъразмерно с напъните, които в допълнение, ежемесечно и в къси периоди би трябвало да бъдат положени за вярното ѝ подаване ", показват от института.
Засега без протоколи

   В петък от Министерството на финансите оповестиха, че служебният финансов министър Росица Велкова е взела решение на този стадий проблематичните текстове в Правилника за използване на Закона за Данък добавена стойност да не бъдат одобрени. Вместо това ще бъде основана работна група, която да търси консенсусно решение.

   Реакцията на министерството идва след отрицателните мнения на бизнеса и на някои партии. Първи реагираха от ПП-ДБ, които обявиха, че се опълчват на нова мярка на финансовото ведомство, " която ще натовари административно над 200 000 компании (бел.авт. - записаните по ДДС) ". Ден по-късно от ИДЕС оповестиха, че се срещат с трите най-големи парламентарни групи
 за разискване на предвижданите промени за използване на Закона за Данък добавена стойност.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha