Понеделник, 2 Октомври 2023

НОИ

НОИ
Публикация   10:02     28 Март, 2023 /     akcent.bg   /     185

   Националният осигурителен институт стартира действието на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023   г.

ТП на НОИ – гр. Русе ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация, считано от 28.03.2023г. от 13.00 до 17.00 часа в сградата на ул. “Ангел Кънчев” № 1,  етаж №6, стая № 1.

   През 2023 г. Националният осигурителен институт ще финансира дейността при следните крайни цени:

 • за една нощувка - крайна цена в размер на 23,00 лв. за всички изпълнители на дейността;
 • за частична парична помощ за хранене - крайна цена в размер на 8,00 лв.;
 • за диагностични и терапевтични процедури – крайна цена, по видове съгласно  договорите.

Националният осигурителен институт няма да заплаща средства за нощувки в случаите, при които:

  • изпълнителят е извършил настаняване на право имащи лица в стаи, извън посочените в сключените договори;
  • стаите, в които се извършва настаняването, не отговорят на изискванията
  • в стаите, са настанени повече от определения за съответната стая брой лица.

   Информираме Ви, че в интернет страницата: www.noi.bg на Националния осигурителен институт раздел: “ОБЕЗЩЕТЕНИЯ”/”Профилактика и рехабилитация” има информация за:

 • условията за ползване на паричната помощ и необходими документи;
 • профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
 • редът за извършване на резервации и размерът на таксата за тях;
 • телефоните за контакт с изпълнителите.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha