Днес е : Неделя, 4 Юни 2023

Проект ще увеличи капацитетът за реакция и превенция на горски пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево-Русе

Публикация 26 Mar, 2023 / akcent.bg

    На 23.03. 2023 г. и 24.03.2023 г. в зала 1 на Канев Център се проведоха кръгла маса и конференция по проект „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен регион”, e-MS код: ROBG-427“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-А Румъния-България.

   Основна цел на проекта е да се увеличи капацитетът за реакция и превенция на горски пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево-Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между съответните институции, ангажирани с преодоляването на кризисни ситуации.

   Партньори по проекта са: Окръжен съвет-Гюргево, Румънски Червен кръст-клон Гюргево, Български червен кръст и Русенския университет.

   По време на кръглата маса и конференцията бяха представени и дискутирани разработените по проекта интелектуални продукти от Русенския университет. Форумът беше приветстван от ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев, който се включи и активно в работата му, от г-жа Антоанета Ябанозова -Директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Русе и от г-н Мариан Мачелару-Директор на Румънски Червен кръст Гюргево. Особен интерес предизвика разработената по проекта учебна програма и учебни материали, свързани с обучение за по-добра подготвеност и повишаване на капацитета за реакции при горски пожари. Програмата е организирана в четири модула, като последният от тях е практически упражнения. Обучението е планирано за 20 учебни часа и освен за присъствена форма, е пригодено и за  дистанционна форма. Участниците във форума обсъждаха възможностите за организиране на обучението по програмата от двете страни на Дунав.

    По време на конференцията се обсъждаха въпроси, свързани с организиране на доброволчеството, съществуващата нормативна уредба в двете държави, както и международните контакти на Българския и Румънски Червен кръст със съседните държави. Като пример за действия в екстремни ситуации бяха споделени впечатления от участието на екипите на Червения кръст в хуманитарни мисии в Турция и Украйна.

   Директорът на  Секретариата на ОблС на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова беше поканена от доц. д-р Светлозар Нейков, председател на НТС Пловдив да представи резултатите от проекта на Научна конференция „Екология и здраве“, която ще се проведе през месец юни в гр. Пловдив.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама