Днес е : Неделя, 28 Май 2023

До 100% скачат цените на някои храни от производителя до магазина

Публикация 14 Mar, 2023 / akcent.bg

   Цените на стоките от производител до магазина нарастват с 40%-50%, а в някои случаи дори до 100%, което трябва да бъде обект на проверка от контролните органи. Това посочиха от Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост на среща по повод високите цени на хранителните продукти.

   Според синдикатите, съществува голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина, и се дава сериозно предимство на вносните стоки за сметка на родното производство.

   От федерацията посочиха, че следва да се намерят механизми, чрез които да се насърчи изкупуването на българските стоки, както и контролните органи да следят по-задълбочено неравноправните клаузи в договорите за доставки, които се сключват с търговските вериги и които ощетяват малките търговци.

   От бранша заявиха още, че се надяват държавата да ускори работата си по подготовка на новата нормативна уредба, в това число и за увеличаване на глобите при констатирани нарушения в магазините и търговските вериги и за усъвършенстване на контролните механизми.

   Сериозна пречка за развитието на отрасъла е разделянето на компетенциите между различни институции, което затруднява добрата координация и ефективна подкрепа от страна на държавата, беше отчетено на срещата.

   „Днешната среща е още една възможност да чуем всички мнения и да обсъдим по-задълбочено ситуацията в хранителната индустрия, която е в дневния ред на цялото ни общество“, каза от своя страна заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Тя посочи, че от няколко месеца правителството работи ежедневно за овладяване на цените на хранителните продукти и диалогът с всички участници по веригата е изключително важен.

   В заседанието участваха представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, синдикати, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и представители на едни от най-големите търговски вериги в страната.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама