Алисе Муртезова: Защо Русе не е част от тези шест зони, предвидени за оборудване като оперативни бази.

Алисе Муртезова: Защо  Русе не е част от тези шест зони, предвидени за оборудване като оперативни бази.
Публикация   10 Март, 2023   /     akcent.bg   /     490

 

              ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                    ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                  ДО

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПИСМО

                 от г-жа Алисе Муртезова,

административен директор на Лечебни заведения „Медика“

            Уважаеми г-н Радев,        

            Уважаеми г-н Донев,

            Уважаеми д-р Меджидиев,

             Закупуването на медицински хеликоптери е тема, поставяна за разглеждане от няколко български правителства, но досега въпросът остава нерешен. Той възниква с нова сила при всеки пореден инцидент, при който са необходими въздушни линейки за спасяване и транспортиране на пострадали хора, на което за съжаление сме свидетели твърде често.

            Известно Ви е, че към настоящия момент България е единствената държава член на Европейския съюз, която не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции. В същото време не е изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

            Няма да се спирам подробно на хронологията, свързана с опитите за закупуване на специализирана техника през последните десет години, сигурна съм, че Ви е добре известна.

            Ще се спра само на информацията, че по Плана за възстановяване и устойчивост, България ще получи финансиране за изграждане на системата за спешно медицинско осигуряване по въздух (HEMS) с хеликоптери. За страната ни са планирани шест зони, където да бъдат изградени съвременни бази.

            Както аз,  като административен директор на лечебни заведения „МЕДИКА“, така и голяма част от моите колеги – лекари и ръководители, оставаме озадачени и неприятно изненадани от факта, че именно Русе не е част от тези шест зони, предвидени за оборудване като оперативни бази.

              Повдигнатият важен, не само за нашите съграждани, въпрос, е свързан и с националната ни сигурност. Реката приобщава града към Паневропейски транспортен коридор номер 7. Решението да има втори мост над река Дунав при Русе, стратегическото място на Летище Русе и международният път са също предпоставки областният град да е зона, на която да бъде изградена модерна съвременна база. Неслучайно акцентирам и върху изключително натоварения път Русе – Бяла, който е на едно от челните места по брой на загиналите в катастрофи, поради липсата на магистрала Русе-Велико Търново – стратегически въпрос, отлаган с години.

            Важно е да се отбележи, че през последните години по време на епидемията от Ковид-19 и след това, административният център се превърна и в междуобластен център на здравеопазването за областите Русе, Разград, Търговище, Силистра, Велико Търново. Двете големи университетски болници- УМБАЛ КАНЕВ и УМБАЛ МЕДИКА ежедневно поемат случаи, свързани с травматизъм и посттравматизъм. В двете многопрофилни болници повечето от структурите са с най-високото трето ниво на компетентност.

            Надявам се да бъде преразгледано решението за локализирането на бъдещи бази. Вярвам, че Русе като стратегически център, ще бъде включен като едно от местата, на които също да бъде построена модерна база. Заедно с всички лечебни заведения и със съдействието на Община Русе, институциите в града и граждани на гр. Русе, гарантираме, че ще се осигури и изгради подходящ парцел в рамките на града.

            Разчитам на Вашата подкрепа и далновидност за бързото и навременно разрешаване на казуса, предизвикал безпокойство в обществото.

 

09.03.2023 г.                                                   С уважение: ………………………………….

град Русе                                                                                                     Алисе Муртезова,

                                         административен директор на Лечебни заведения „Медика“

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha