Понеделник, 25 Септември 2023

Държавата отпусна 3,2 млн. лв. на Община Русе за основен ремонт на улици

Държавата отпусна 3,2 млн. лв. на Община Русе за основен ремонт на улици
Публикация   07:12     22 Дек, 2022 /     akcent.bg   /     178

    Със свое Решение правителството одобри промени в списъка на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

    В част „Улична мрежа“ за община Русе се вписва обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в гр. Русе“ със стойност за финансово подпомагане 3 201 872 лв.

    Досега общинските администрации Монтана и Русе не са били включени в списъка, тъй като предлаганите от тях обекти към момента на подготовката им, не са били допустими. Те вече отговарят на определените критерии и са значими за общините.

   В част „Общински пътища“ за община Монтана се вписва обект: „Ремонт на участък от общински път MON1152 /III-112/Славотин - Клисурица - /I - 1/ със стойност за финансово подпомагане 3 500 000 лв., за община Садово - обект: „Реконструкция и рехабилитация на път PDV3275 /П-66, Поповица - Мирово/ Милево - Граница общ.(Садово - Първомай) - Виница /PDV2215/“ със стойност за финансово подпомагане 1 965 770 лв. и за община Първомай - обект: „Реконструкция на общински път PDV1213 /PDV1210/ Първомай - Бяла река - Православен - Драгойново - Буково, участък от гр. Първомай до с. Бяла река“ със стойност за финансово подпомагане 1 621 248 лв.

   Обектите за Садово и Първомай са за общински пътища с голямо значение за тези населени места, чрез които се осигуряват алтернативна и най-кратка връзка между двете общини, както и достъп на жителите им до републиканската и общинската пътни мрежи.

   Чрез реализацията на тези обекти ще се постигне по-безопасна и по-сигурна пътна мрежа, подобрен и кратък достъп до и в населените места, безопасно и безпрепятствено придвижване на автомобилен и обществен транспорт.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha