Днес е : Неделя, 26 Март 2023

Специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет празнува своата 30-та годишнина

Публикация 02 Dec, 2022 / akcent.bg

    Днес се навършват 30 години от създаването на специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Годишнината бе отбелязана с тържествено събрание.

   Ректорът на университета – акад. Христо Белоев поздрави всички присъстващи и отбеляза, че специалността е с голямо обществено значение. Деканът  на факултета –проф. Никола Събев приветства гостите, представи специалността и нейния авторитет пред аудиторията и ръководи събитието по честването на празника. Последваха приветствия от официалните лица, като първа поздрави гостите г-жа Магдалина Илиева– заместник-кмет на Община Русе. Инж. Иван Иванов - изпълнителен директор на УМБАЛ КАНЕВ АД и г-жа Алисе Муртезова – административен директор на лечебни заведения „МЕДИКА“, които са и дългогодишни партньори на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, също отправиха своите благопожелания към присъстващите. Изказвания направиха и редица други гости на тържеството.

   Бяха получени множество поздравителни адреси от образователни и държавни институции и неправителствени организации.

   За принос към развитието на специалност „Кинезитерапия“ , деканът на факултета – проф. Никола Събев връчи специални отличия, като пръв бе награден акад. Белоев.

   За рождена дата на специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се приема 23 юни 1992 г. Обучението започва през учебната 1992/93 г., когато биват приети първите студенти. Днес Русенският университет има натрупан 30-годишен опит в обучението по „Кинезитерапия“. През периода от разкриването на специалността до днес са се дипломирали над 1200 бакалаври и над 700 магистри от 25 випуска. Студентите завършват с много добра успеваемост и намират адекватна професионална реализация у нас и в чужбина.

   Възпитаниците на специалността днес са университетски преподаватели, мениджъри и представители във водещи фармацевтични компании, собственици и управители на рехабилитационни, уелнес и фитнес центрове. Кинезитерапевти, завършили Русенския университет, работят по специалността си в редица лечебни и социални заведения, в спортни клубове и комплекси, национални отбори в различни области на спорта и други. структури на здравеопазването и спорта предлагащи дейности свързани с профилактика и рехабилитация. Много от възпитаниците на специалността получават професионално признание и реализация извън страната.

   От разкриването на специалността в продължение на 12 години неин ръководител е бил проф. Колю Кожухаров. Съществен принос за развитието на специалността имат още професорите д.м.н. Явор Въжаров, Божидар Русев и  Радослав Райчев; доцентите Любомир Тодоров, Любен Христов, Денчо Цоневски, Пенка Баракова, Людмила Венова и редица други. За повишаване на качеството на обучението съществен принос имат и много русенски лекари. Сред тях са проф. д-р д.м. Пенчо Косев, доц. д-р д.м. Георги Георгиев, д-р д.м. Пенчо Чобанов, д.м. Константин Колев, доц. д-р Нели Петрова и други.

   Над 200 са преподавателите, работили и работещи днес в специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет.

   През 30-годишното си развитие специалността неизменно се радва на силна подкрепа от страна на всички ректорски ръководства – екипите на проф. Атанас Митков, проф. Борис Томов, доц. Марко Тодоров и сега на акад. Христо Белоев.

   Днес специалност „Кинезитерапия“ е сред регулираните професии в България, което има пряко отношение към кинезитерапевтичната практика. Кинезитерапевтите са високо-квалифицирани специалисти обучени да извършват функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност при лица от всички възрастови и професионални групи, включително здравно образование, промоция и превенция на здравето и спорт. За практическо обучение на студентите се ползват базите на Лечебни заведения „Медика“, УМБАЛ „Канев“ – гр. Русе, центровете за социални услуги на територията на град Русе. Партньори на Русенски университет са и голям брой лечебни заведения в страната, с които университета има сключен договор за сътрудничество.

   Към настоящия момент, специалност Кинезитерапия в Русенския университет се ръководи от катедра „Обществено здраве“ към факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, който е член на Европейската мрежа за обучение по кинезитерапия ENPHE. Постоянно присъствие на специалността сред първите желания на кандидат-студентите е доказателство в полза на това, че развитието на специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет запълва определен вакуум в социалните потребности на североизточния регион.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама