Днес е : Четвъртък, 1 Декември 2022

Увеличават се осигурените лица в универсалните и професионалните пенсионни фондове

Публикация 23 Nov, 2022 / akcent.bg

Към края на септември намаляват осигурените в доброволни схеми, според данни на КФН

   Увеличава се броят на осигурените лица в универсалните и професионалните пенсионни фондове в България към края на септември в сравнение с края на септември 2021 г. Намалява обаче броят на осигурените лица в доброволните пенсионни фондове. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване за деветмесечието.

          Универсални пенсионни фондове (УПФ)

   Над 3,9 млн. души са били осигурени в универсален пенсионен фонд (УПФ) към края на септември в сравнение с 3,859 млн. души година по-рано. Увеличението е от над 1%.

   Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице се увеличава от 3 986,14 лева в сравнение с 3 953,95 година по-рано. Средният размер на осигурителната вноска в края на септември се увеличава до 82,61 лева от 81,15 лева.

   УПФ „Доверие“ остава пазарен лидер по размер на нетните активи и според броя на осигурените лица. Делът на фонда според размера на нетните активи е 25,64% към края на септември и остава стабилен в сравнение със същия период на миналата година.

   На второ място е ЗУПФ „Алианц България“ с 19,95% при дял от 20,82% година по-рано, а на трето е УПФ „ДСК-Родина“ с 19,63% при 18,25% по същото време на миналата година.

   Според броя на осигурените лица пазарният дял на УПФ „Доверие“ достига 26,09% за отчетния период (25,54% година по-рано), на ЗУПФ „Алианц България“ е 19,29% (20,26% година по-рано), а на УПФ „ДСК-Родина“ е 18,65% (16,73% година по-рано).

   Има известна промяна в динамиката на инвестициите на универсалните пенсионни фондове. Делът на инвестициите в дългови ценни книжа на държави и международни финансови организации остава най-голям, но намалява леко до 53,17% към края на септември в сравнение с 55% година по-рано.

   Делът на инвестициите в акции нараства леко до 35,32% от 33,18% година по-рано, а на корпоративните облигации намалява до 8,79% от 9,51%.

           Професионални пенсионни фондове (ППФ)

   Пазарен лидер според осигурените лица е ППФ „Доверие“ с 23,44% към края на септември. Фондът увеличава дела си на годишна база – към края на септември 2021 г. делът му е бил 22,23%.

Следва ППФ „ДСК-Родина“ със 17,28%, като се увеличава в сравнение със същото време на 2021 г. (15,39%). На трето място е ЗППФ „Алианц България“ с 14,91% в сравнение с 15,49% година по-рано.

   ППФ „Доверие“ е пазарен лидер и по размер на нетните активи с 23,02% (незначително понижение спрямо 23,09% година по-рано), следван от ППФ „ДСК-Родина“ с 18,44% (17,47% година по-рано) и ЗППФ „Алианц България“ с 16,68% (17,43% година по-рано).

Осигурените лица в професионалните пенсионни фондове достигат 320,7 хил. души към края на септември в сравнение с 313,9 млн. души година по-рано, т.е. има ръст от малко над 2% на годишна база.

Средният размер на месечните постъпления обаче се понижава до 130,77 лева от 134,87 лева година по-рано. Средният размер на натрупаните вноски на едно осигурено лице достига 4 204,17 лева към края на септември т.г.

            Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

   Броят на осигурените лица в доброволните схеми намалява към края на септември до 644,5 хил. души от 646,67 хил. души година по-рано, или с 0,33%.

   Пазарен лидер според броя на осигурените лица е ДПФ „Алианц България“ с 32,78%, но делът на фонда намалява в сравнение със същия период на 2021 г., когато е бил 33,02%.

   На второ място е ДПФ „Доверие“ с дял от 22,11% (22,3% година по-рано), следван от ДПФ „ДСК-Родина“ с 18,66% (19,25% година по-рано).

   По размер на активите ДПФ „Алианц България“ отново е пазарен лидер с 44,45%, като делът му намалява леко в сравнение с 2021 г. (45,43%).

   Средната вноска в доброволните пенсионни фондове през септември достига 82,07 лева, а средният размер на натрупаните средства намалява леко до 1 917,68 лева в сравнение с 1 938,43 лева през септември 2021 г.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама