Понеделник, 25 Септември 2023

Близо 24 000 души в Русе са икономически неактивните, над 35 000 са в областта

Близо 24 000 души в Русе са икономически неактивните, над 35 000 са в областта
Публикация   18:30     18 Ноемв, 2022 /     akcent.bg   /     316

    Обратната страна на заетостта е неактивността – броят и разпределението на хората в трудоспособна възраст които нито работят, нито активно търсят работа. В повече от половината общини делът на неактивните надхвърля 1/3 от трудоспособните, а над 50% е той в 11 общини, най-висок – в Макреш (71%).

    Видими струпвания на общини с висок дял на хората, изпаднали от пазара на труда има на няколко места в страната – около Ловеч, Кърджали, Разград, Шумен и Сливен. Обратно, зоните с нисък дял на неактивните са в  периферията на София, около Габрово и Стара Загора, както и в смолянско. Като цяло големите градове и областните центрове се представят по-добре, което се потвърждава и от значителните разлики в резултатите на пазара на труда между урбанизираните и селските райони.

   Като абсолютна стойност най-много неактивни има в големите градове – 179 хиляди души в столицата, по 54 хиляди във Варна и Пловдив и 35 хиляди в Бургас, но това отразява най-вече голямото съсредоточаване на населението в тях. Доколкото в групата на трудоспособните влиза населението над 15 годишна възраст, значителна част от него е на възраст, в която некавитността на пазара на труда е резултат от участие в образование - училищно или висше. Ако отчетем отделно учениците и студентите, това би намалило значително броя на неактивните в големите градове, и особено тези с университети. .

   В Община Русе икономически неактивните са близо 24 000 души. Най-много от останалите 7 общини са във Ветово- 2545, Бяла- 2169, Сливо поле- 1994, Две могили- 1469, Иваново- 1442, Ценово- 749 и Борово- 735.

     Икономически неактивни лица на възраст 15 - 64 навършени години
Икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години в област Русе е 34.9 хил. души,  или 29.6% от населението в тази възрастова група. От тях 8.7 хил. са учащи, 9.2 хил. - пенсионери, 0.7 хил. - лица, получаващи доходи от собственост и 16.3 хил. са „други“.

  Трябва да се направи уточнение, че цифрите трябва да бъдат съотнесени към общия брой жители в общините.

    Най-общо, разпределението на заетите в общините потвърждава досегашните изводи, че най-добрите резултати на пазара на труда постигат големите икономически центрове, които съчетават в себе си най-голямото многообразие на работни места, както в различните видове услуги, така и в индустрията, но и предлагат най-доброто образование и професионална квалификация. Данните за неактивните пък дават важна насока за съсредоточаването на усилията и политиките по тяхното активиране, съобразявайки се с регионалните особености.


 

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha