Понеделник, 2 Октомври 2023

За Водния проект на Русе − проблеми и решения /част I/

За Водния проект на Русе − проблеми и решения /част I/
Публикация   08:43     09 Ноемв, 2022 /     Интервю на Румен НИКОЛАЕВ Снимка: Авторът   /     467

Има ли напрежение между ВиК и акционера − Община Русе? Управителят на дружеството инж. Илиан Милев пред „Акцент.БГ“

    Илиан Милев е роден през 1977 г. във Велинград.От малък живее в Русе, учи до 7-ми клас в РЕГ „Максим Горки“, а след това− АЕГ „Гео Милев“. Завършил е специалност„ВиК мрежи и съоръжения“ в УАСГ в София. Започва работа във ВиК− Русе през 2004 г.,като последователно заема следните длъжности: организатор поддръжка, експлоатация и ремонт на водопроводни мрежи и съоръжения към Производствено-експлоатационен район Русе, технически съветник по инвестиционни проекти в Производствено-технически отдел, ръководител на звено за управление на проект  „Интегриран проект за подобрения на водния цикъл на град Русе“, ръководител проекти  и ръководител проекти с европейско финансиране. Участвал е в управлението в предишния програмен период по Беленския воден проект.

   От 2016 до това назначение за управител на ВиК− Русе работи като проектант, инженер – строителен надзор и като консултант в изпълнението на множество проекти в България и чужбина.  

 

−Изпълнението на Водния проект в Русе към днешна дата върви с пълна сила. Всъщност нека още веднъж да кажем какво представлява той.

    Т. нар. „Воден проект“ в основата си е инфраструктурен проект за реконструкция/подмяна на част от амортизираната ВиК мрежа в гр. Русе и изграждане на канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. Работата по проекта обаче не се ограничава само до строителни дейности. В проекта са включени и договори за услуги, чието изпълнение също ще доведе до повишаване на ефективността на работата на дружеството, какъвто например е договорът за актуализация на географската ни информационна система. Разбира се, строителството по проекта е темата, която най-живо вълнува русенците, затова ще припомня накратко какво е заложено в тази част от проектните дейности. В момента се изпълняват пет договора за инженеринг, като работата по тях е съсредоточена в пет строителни обекта. Първият е договорът за изграждане на канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, вторият включва подмяна на довеждащите водопроводи, които захранват града с вода, третият обхваща мащабна работа по реконструкция на мрежата в централната част на Русе, а работата по четвъртия и петия е насочена съответно къмреконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи (големите обекти по бул. „Христо Ботев“, бул. „България“, ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“) и към реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове в целия град.

− Към своя край е работата на обекта в„Средна кула“ и „Долапите“, който бе на стойност 36 млн.Какво получават жителите на двата квартала след изпълнението на Водния проект?

     На територията на двата квартала e изградена канализационна мрежас приблизителна дължина от 44 км, изградени са и 13 канализационни помпени станции, отвеждащ колектор до Главния крайбрежен колектор на Русе, дюкер(сифон) под река Русенски Лом в Западна промишлена зона. Също така са подменени и част от уличните водопроводи.

-  Този проект бе голяма мечта на жителите на „Средна кула“ и „Долапите“, която вече почти се осъществи. В същото време обаче в хода на проекта постоянно недоволство бе демонстрирано от изпълнението и изпълнителите. Намирате ли го за основателно?

    Двата кварталасе превърнаха в строителна площадка, но това, както и неудобствата и ограниченията до които доведе, бяха неизбежни.От друга страна, с напредването на строителните дейности започна да се говори много повече за асфалтирането на улиците, отколкото за изграждането на канализацията, която действително хората чакаха много години. Жителите на „Средна кула“ и „Долапите“може би са си представяли, че ще се извърши по-мащабно благоустрояване на двата квартала, тоест че освен в изграждане на канализация, ще се инвестира и в цялостно преасфалтиране на всички улици в района. Последното не е заложено в проекта, но въпреки това мисля, че е редно да отбележа, че сега значителна част от уличната мрежа в двата квартала е в доста по-добро състояние от завареното.Когато установим, че на места изпълнението не отговаря на изискванията ни, сигнализираме за това на изпълнителите, за да отстранят проблемите.

   Освен това някои граждани са очаквали, че ще се извърши и подмяна на повече водопроводи. Тъй като водопроводната мрежа е много стара, а няма финансова възможност за подмяна на всички по-стари водопроводи, в рамките на работата по проекта, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., са подменени определени силно компрометирани участъци. Други подменяме със собствени средства като част от инвестиционната ни програма. Става въпрос за участъците, където се регистрират най-много аварии, тоест местата, където се очаква, че може да възникне проблем.

− Нека се върнем на целия проект − стойността му е 130 млн. лева с ДДС. Водопроводите в Русе са на 50 и повече години. Тази подмяна, която се извършва в момента, бе повече от необходима, наложителна.

    Да, мрежата на Русе е близо 600 км. В рамките на проекта се подменят 10 на сто от нея. С неговото приключване се очаква гръбнакът на водоснабдителната система −  всички главни клонове да бъдат подменени с нови чугунени водопроводи и би трябвало през следващите 50-60 години да нямаме сериозни аварии. В момента има водопроводи на повече от 100 години в центъра на града, от времето на Първата световна война, които също ще се подменят в рамките на проекта.

−ВиК− Русе бе едно от няколкото дружества в страната, в които течовете и загубите от мрежата бяха малко над 40  процента, а в повечето стигаха до 60-80 процента.  Парите за СМР в Русе по проекта са около 88 млн. лв.(безвъзмездна финансова помощ). Имаше ли възможност Община Русе, която е акционер във ВиК, да осигури тези средства?

    Тук трябва да поясним, че в предишния програмен период ВиК операторите в страната нямаха право да участват в такива проекти, а общините можеха. В този е обратното: само ВиК дружествата имат право да кандидатстват.

 − В публичното пространство се вижда и коментира като че ли известно напрежение около изпълнението на проекта с акционера −Община Русе. Така ли е всъщност?

−Не мисля, че има каквото и да било напрежение. Съществуват ежедневни проблеми, които решаваме в движение. Не разбирам защо толкова често се коментират в социалните мрежи и медиите. Просто е нещо нормално при една ежедневна работа.  Някои атакуват Общината за определени неща, а оттам казват, че вината е на ВиК. Внякои случаи е основателно, в останалите просто се дължи на неразбиране. Ясно ми е, че не е приятно упреци по отношение на работата на ВиК да бъдат насочвани към Общината и затова приемам реакциите в определени случаи като нормални.

− Как ще коментирате състоянието на вече ремонтираните и асфалтирани участъци, където има улягане на положения нов асфалт под нивото на останалото улично платно? Ще бъде ли коригирано?

−Почвата в Русе е льосова и тези пропадания не са характерни само за улиците. Всеки вижда колко къщи и дори цели блокове в Русе пропадат, тъй като земята се сляга при овлажняване. Що се отнася до работата по проекта, ако над водопровода е извършено качествено уплътняване, не би трябвало да се стига до подобни ситуации. Както казах по-рано, когато установим, че има некачествено изпълнение, изпълнителят ще бъде инструктиран да отстрани регистрираните проблеми. Слягането обаче в някои случаи може да се дължи и на скрити течове, на аварии. Със смяната на водопроводите ще намалим броя на авариите и проблеми като този ще бъдат минимизирани.

    /следва продължение.../Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha