Кардиологична болница „МЕДИКА КОР“ - Русе отвори първата лаборатория по електрофизиология в Северна България

Кардиологична болница „МЕДИКА КОР“ - Русе отвори първата лаборатория по електрофизиология в Северна България
Публикация   07 Ноемв, 2022   /     akcent.bg   /     702

   Специализирана болница за активно лечение по кардиология „МЕДИКА КОР“ надгради широкия набор от дейности в областта на кардиологията, които предлага чрез първата в Северна България електрофизиологична лаборатория. Тя функционира в лечебното заведение от месец октомври и екипът от специалисти, начело с д-р Емилиян Мартинов, до сега е извършил в нея процедури с катетърна аблация на 5 пациента.Инвазивната електрофизиология е високоспециализирана дейност и е част от съвременната кардиология. В електрофизиологичната лаборатория се извършва диагностика и лечение на ритъмните и проводни нарушения на сърцето. 

 Лабораторията разполага със система за триизмерна картография на сърцето,която е снабдена с най-новия софтуер и хардуер за тази цел и е първата и единствена, доставяна такава в България. 3D-сърдечното картографиране спомага за по-добро разбиране на механизма и произхода на сърдечните аритмии, тяхното разпространение в сърцето, като също така предоставя и възможност за по-прецизното локализиране на катетрите с които се извършва изследването и аблацията.

  Електрофизиологичното изследване (ЕФИ) се извършва под рентгенов контрол и изисква венозен съдов достъп. Обикновено се използва феморален венозен достъп (през вена на крака), като в зависимост от протокола на лабораторията и спецификата на процедурата достъпът е десностранен или двустранен.

   Катетърната аблация е ефективен и доказан метод с висока успеваемост при лечение на голям брой надкамерни и камерни аритмии, като пароксизмалнанадкамернатахикардия, предсърдно  трептене и мъждене, фокалнипредсърднитахикардии, камерна екстрасистолия и камерни тахикардии, като последните често са животозастрашаващи. Най-голяма полза от нея имат пациентите с пристъпни тахикардии, както и такива, при които аритмиите влошават работата в ежедневието и качеството на живот.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha