През 2020 г. всеки жител на Европейския съюз е генерирал средно по 34,6 килограма пластмасови отпадъци, от които 13,0 килограма, или 37,7 на сто, са били рециклирани. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

   За периода 2010-2020 г. обемът на отпадъците от пластмаса, генерирани на глава от населението, се е увеличил с 23 на сто (+6,5 кг). За същия период рециклираният обем на тези отпадъци се е увеличил с 32 на сто (+3,2 кг). Въпреки това подобрение количеството пластмасови опаковки, които не са били рециклирани, се е увеличило с 3,4 кг на жител, поради по-голямото увеличение на абсолютното

   През 2019 г., от когато са последните налични данни на Евростат за България (поради което се вземат предвид и за 2020 г.), на жител на страната се падат средно по 11,82 килограма рециклирани пластмасови отпадъци, докато средното ниво за Съюза е било 14,03 килограма. Това означава, че 50,6 на сто от всички пластмасови отпадъци в България са били рециклирани през 2019 г., когато в ЕС този дял е бил 40,6 на сто и според прогнозите спада до 37,7 на сто през 2020 г. Това поставя страната ни на пето място сред страните от ЕС с най-голям дял на рециклиране на пластмасови отпадъци, като преди нас са Испания (51,5 на сто), Словакия (56,3 на сто), Нидерландия (57,2 на сто) и Литва (69,6 на сто).

    По-малко рециклиране на пластмаса поради промяна в методологията на изчисление

   През 2020 г. влязоха в сила по-строги правила при отчитането на рециклирането на пластмасови отпадъци. Те включват хармонизиран статистически подход при калкулациите на данните, и по-стриктно отчитане на композитните материали, изграждащи отпадъците. Поради това се наблюдава временно намаление от почти 3 процентни пункта при рециклираните пластмасови отпадъци в ЕС - от 40,6 на сто през 2019 г. до почти 37,7 на сто през 2020 г.

   България, Нидерландия, Литва, Словакия, Испания и Кипър са рециклирали повече от половината от генерираните отпадъци от пластмасови опаковки. На другия край на скалата страните, които рециклират по-малко от една трета от пластмасовите си отпадъци са били Малта, Франция, Дания, Унгария, Ирландия, Румъния, Полша и Австрия.